Her er SVs nye ledelse

Publisert av: Runa Røed Publisert: 18. mars 2023
Oppdatert: 07. februar 2024
Lesetid: ca. 1 min
Marian Hussein, Torgeir Knag Fylkesnes, Kirsti Bergstø, Aila Kamaly, Audun Herning. foto

Lørdag kveld ble Kirsti Bergstø valgt til SVs nye leder. Torgeir Knag Fylkesnes og Marian Hussein ble valgt som nestledere, Audun Herning ble valgt som partisekretær og Aila Kamaly som medlem av Arbeidsutvalget.

Disse ble valgt til øvrige sentralstyremedlemmer:
Sentralstyremedlem og faglig leder: Astrid T. Kjelsnes, Trøndelag
Sentralstyremedlem og kvinnepolitisk leder: Maria Bonita Igland, Oslo
Sentralstyremedlem: Gina Barstad, Vestland
Sentralstyremedlem: Ådne Naper, Telemark
Sentralstyremedlem: Kerim Hestnes Nisancioglu, Vestland
Varamedlemmer til sentralstyret:

  1. vara: Hilde Danielsen, Trøndelag
  2. vara: Amund Røhr Heggelund, Innlandet
  3. vara: Tonje Jondahl Alvestad, Agder
  4. vara: Sara Bell, Vestland