Enighet mellom SV og regjeringspartiene om strømstøtte

Publisert av: Martin Grüner Larsen Publisert: 24. oktober 2022
Oppdatert: 24. oktober 2022
Lesetid: ca. 2 min
Nestleder Torgeir Knag Fylkesnes i Tromsø
SVs nestleder er fornøyd med gjennomslag for å gjøre strømstøttepakken mer sosial og rettferdig. Foto: SV

I dag ble regjeringspartiene og SV enige om strømstøtte. Mer til dem som har dårligst råd og mer strømstøtte til studenter er blant de viktigste SV-gjennomslagene.

SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes har ledet forhandlingene fra SVs hold og mener at enigheten gjør strømstøtteordningen mer rettferdig og sosial.

– Høsten blir en stor test på om vi stiller opp for de som sliter med utgiftene i krisetid. Nå sliter folk med strømregningene, da er det viktig at fellesskapet stiller opp på en skikkelig måte. Med denne avtalen sikres noen av de mest utsatte gruppene i samfunnet over 1,2 milliarder mer i strømstøtte, sier han.  

Flere får bostøtte, og de får mer i strømstøtte helt frem til april 2023, forklarer han.

– Vi gir i tillegg en viktig håndsrekning til studentene inn mot vinteren. Alle borteboende studenter får nå rett på 1.500 kr ekstra. Det vil gi viktig hjelp til en gruppe som allerede har det tøft økonomisk, sier Fylkesnes.

Han er også fornøyd med at forhandlingene sikrer 23 millioner kroner til mer strømstøtte til distriktsbutikker som inngår i merkur-programmet, og 2 millioner i støtte til matsentralene i år.   

– Samtidig som vi hjelper med de akutte problemene, har vi fått på plass en avtale om at det skal igangsettes en offentlig utredning av prismekanismer i strømmarkedet, og hvordan vi kan hindre at vi havner i liknende strømprisgalopper i fremtiden, sier Fylkesnes.   

Enigheten i tall:  

2022:  

2023:  

Til sammen: 1.253 mill kroner