SV vil ikke sende norske våpen til Ukraina

Publisert av: Martin Grüner Larsen Publisert: 02. mars 2022
Oppdatert: 18. august 2022
Lesetid: ca. 2 min
Audun Lysbakken. foto

Landsstyret i SV har vedtatt å ikke støtte eksporten av våpen til Ukraina. Vi fordømmer den russiske invasjonen og ønsker å støtte den ukrainske befolkningen med humanitær støtte, å ta imot flyktninger og økonomiske sanksjoner.

Tirsdag kveld behandlet SVs landsstyre spørsmålet om å sende 2.000 panservernraketter av typen M72 til Ukraina. Landsstyret vedtok å gå imot å sende norske våpen til Ukraina, med 21 mot 18 stemmer.

– I spørsmålet om å donere våpen til Ukraina har SV vurdert viktige argumenter både for og mot, og et flertall i landsstyret har nå landet på å si nei til å sende våpen. SV har forståelse for regjeringens beslutning om å donere 2.000 panservernraketter, men mener det likevel er viktige motargumenter. Det handler blant annet om kontroll med hva våpnene brukes til og hva slags følger dette vedtaket vil få for framtidig norsk våpeneksport, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Vedtaket i landsstyret fordømmer den russiske invasjonen, og erklærer solidaritet med Ukraina, samt anerkjenner landets klare rett til å forsvare seg. Det ber den norske regjeringen om å prioritere å sende humanitær støtte, hjelpe og ta imot flyktninger og iverksette strenge økonomiske sanksjoner mot russiske oligarker og eliter.

– Hvert land må velge sin rolle i solidaritetsarbeidet med Ukraina. Norge kan først og fremst gjøre en forskjell gjennom humanitær hjelp, beskyttelse av flyktninger og sterke økonomiske sanksjoner mot de russiske oligarkene, sier Lysbakken.

– SV står samlet i vårt syn på Putins ulovlige og umoralske krig, og i vår støtte til alle andre tiltak regjeringen har satt i verk for å støtte Ukraina og stoppe den russiske krigsmaskinen. Det er ulike syn i vårt parti når det gjelder å bidra med norske våpen. Vi har hatt en debatt preget av gjensidig respekt, som viser at det er godt rom i SV for begge standpunkt. Flertallet må likevel bestemme, og med landsstyrets vedtak er SVs syn avklart.

Landsstyrets vedtak: