En mer rettferdig og grønnere krisepakke

Publisert av: Martin Grüner Larsen Publisert: 25. januar 2022
Oppdatert: 18. august 2022
Lesetid: ca. 3 min
Kari Elisabeth Kaski sitter ved møtebord. foto

Fredag ble SV enig med regjeringspartiene om en kraftfull krisepakke for å dempe effektene av smitteverntiltakene, og mandag 24. januar ble pakken vedtatt.

– SV har gjort krisepakken mer rettferdig og grønnere. Det har hele tiden vært SVs mål å gjøre krisepolitikken mer rettferdig, å sørge for at flere kan slippe å miste jobben eller bli permittert, og at flest mulig får økonomien til å gå opp i en tid der strømregningene er for høy, sier Kari Elisabeth Kaski, SVs finanspolitiske talsperson som har ledet forhandlingene med regjeringspartiene.

Tidligere i uken ble SV også enig med regjeringspartiene om forbedringer av de store støtteordningene som sørger for at mange nordmenn slipper å bli permittert eller miste jobben, nemlig lønnsstøtteordningen og kompensasjonsordningen til næringslivet.

I siste omgang av forhandlingene fram mot fredag fikk SV på plass store nye løft på en rekke felt. Blant annet fikk vi kjempet inn viktige skritt for å gjøre krisepakken grønnere:

– Vi mer enn dobler støtten til kollektivtrafikken. Det vil sørge for at kollektivtrafikken ikke må kutte i tilbudet og at pandemien ikke vil varig skade kollektivtilbudet i Norge. Vi har fått gjennomslag for at kollektivtrafikken skal vokse og styrkes videre, sier Kaski.

En lenge ønsket styrking av studentenes strømstøtte ble også en viktig SV-seier i forhandlingene.

– Vi har lyttet til studentene og fikser nå et kraftig økonomisk løft for dem. Det er ikke rimelig at man skal måtte ta opp lån for å få hjelp til strømregningen. Nå blir hele strømstøtten på 3.000 kr stipend, ikke lån.

Andre felt som SV fikk til store framskritt på var 100 millioner mer til psykisk helse og forbedringer av kompensasjonsordningen for kulturlivet.

Dette kom altså i tillegg til enigheten som kom tidligere i uken, om kompensasjonsordning for næringslivet og lønnsstøtteordningen.

– Med denne enigheten sikrer SV unødvendige permitteringer og at folk beholder jobbene sine. Vi styrker nå lønnsstøtteordninga for andre gang, sånn at vi også gjennom januar og februar unngår permitteringer. Vi tar også grep for å gjøre ordningen bedre for sesongbedrifter, sier Kaski.

Kaski er fornøyd med at SV har både fått styrket lønnsstøtteordningen og endelig avsluttet kompensasjonsordningen, en ordning for næringslivet som har vært alt for dårlig målrettet.

– Vi får lagt lokk på kompensasjonsordninga for næringslivet. Den har fått mange urettferdige utslag, og nærmest blitt en støtteordning for bedriftseiere. Nå blir ordningen mer målretta for små og mellomstore bedrifter. Vi lovfester at bedriftene ikke skal kunne ta ut overskudd, utbytte, eller ha ekstraordinære lederlønnsøkninger eller bonusutbetalinger. Og etter 28.februar stopper ordningen.

SVs gjennomslag i krisepakken:
Lønnstøtte:

Kompensasjonsording:

Resten av pakken: