12 gode grunner til å stemme SV

Publisert av: Henriett Røed Publisert: 01. september 2021
Oppdatert: 01. september 2021
Lesetid: ca. 3 min

Det finnes tusen gode grunner til å stemme SV, her er noen av dem!

 1. Fordi både klima og rettferdighet er viktig
  Klimakrisen er avgjørende for hele vår fremtid. Vi har ikke tid til å vente på at alle partiene skal ta krisen nok inn over seg til å handle skikkelig. Samtidig må vi sørge for at de økende økonomiske forskjellene stoppes. Det er ikke en motsetning mellom å sikre god tannhelse og gratis SFO, og at Norge gjør det som trengs for å løse klimakrisen.


 2. Klima – en plan for et rettferdig grønt skifte
  Vi kan løse klimakrisen, derfor trenger Norge en plan! Både utslippene og forskjellene skal ned. SV er det eneste partiet som har laget en konkret plan for hvordan vi skal klare å kutte utslippene med minst 70 prosent i 2030. Her kan du lese klimaplanen vår.


 3. Vi må stoppe oljeletingen!
  Klimakrisen må få konsekvenser for oljepolitikken. Det har allerede blitt funnet mer olje og gass enn vi kan hente opp for å unngå katastrofale klimaendringer. Dette er viktigst for å stoppe utslipp ganske langt fram i tid, fordi det tar mange år å utvikle nye oljefelt.


 4. Rettferdig fordeling
  For å få ned ulikheten må vi ha et rettferdig skattesystem. SV vil innføre mindre skatt på lave inntekter og økt skatt på høye inntekter, store formuer og stor arv. Vi skal reversere den borgerlige regjeringens usosiale kutt. Bedre skole, barnehage og helsevesen for alle!


 5. Gratis SFO
  I dag er det over 100 000 barn som ikke går i SFO og som ikke får være med på leken, læringen og fellesskapet. SV har en klar plan for å innføre gratis SFO i hele Norge, på samme måte som vi blant annet har gjort i Oslo.


 6. God tannhelse uten økonomisk ruin
  Tennene er en del av kroppen, likevel dekkes ikke tannbehandling på samme måte som i resten av helsevesenet. Vi vet at veldig mange kvier seg for å gå til tannlegen fordi regningen kan bli så stor. Sånn kan det ikke være lenger. SV vil gjennomføre en tannhelsereform som gjør at tennene blir del av det normale helsevesenet vårt.


 7. Norge må kjempe for en rettferdig verden
  Koronapandemien har vist verdens urettferdighet på en brutal måte. Norge må hjelpe til med å sikre vaksine til alle, vi må stille opp når krig eller katastrofe rammer andre land. SV vil at Norge skal tilslutte seg FNs forbud mot atomvåpen.


 8. Bolig for alle
  Alt for mange har ikke råd til å skaffe seg et sted å bo. Bolig skal være noe å bo i, ikke noe å spekulere i. Vi vil sikre flere mulighet til å eie sin egen bolig gjennom leie til eie-ordninger, og vil innføre mange flere ikke-kommersielle boliger for å sørge for at alle har råd til et sted å bo.


 9. Styrk kvinners rettigheter!
  Fortsatt er det sånn at kvinner tjener mindre enn menn, jobber mer ufrivillig deltid, og flere kvinnedominerte yrker er utsatt for kommersialisering og press på lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår. Skal kvinner og menn få like muligheter, må vi ta strukturelle, politiske grep for å rette opp skjevhetene. Derfor er SV et feministisk parti.


 10. Ta vare på naturen – ta havet tilbake
  Vi må stanse nedbyggingen av norsk natur! Matjord og strandsone og tapet av naturmangfold skal stanses gjennom mer vern og nei til naturødeleggende utbygginger. Alt for lenge er det pengeinteressene som har fått ha overtaket i fiskeriene, det betyr at fisken ikke kommer kystsamfunnene til gode. Det skal SV snu.


 11. Faste og hele stillinger
  Alt for mange må jobbe deltid, uten å ville det sjøl. Vi vil lovfeste retten til heltid, avskaffe bemanningsbransjen og sørge for offentlig arbeidsformidling. Så fort høyreregjeringen er borte vil vi øke innsatsen for å bekjempe sosial dumping og diskriminering.


 12. Stans profitt i velferden!
  Det er sløsing når penger som skulle vært brukt på helse og oppvekst, barnehager, barnevern og eldreomsorg ender i lommene på kommersielle investorer. SV vil ha bedre velferdstjenester, derfor er vi mot profitt på velferdstjenester.