SV på Arendalsuka 2021

Publisert av: Sosialistisk Venstreparti Publisert: 16. august 2021
Oppdatert: 30. august 2021
Lesetid: ca. 8 min
Her finner du en oversikt over debatter og arrangementer SV deltok på under Arendalsuka 2021

Mandag 16.august

10.00-11.00: Debatt om ensomhet, psykisk helse og ungdom i kjølevannet av pandemien, i regi av Røde Kors. Sted: Røde Kors-huset på Landbryggen 15. Lars Haltbrekken deltar.

10.30-11.00: Speed-date i regi av Norges idrettsforbund. Sted: Båt i Pollen. Mirell Høyer-Berntsen deltar.

11.00-11.30: Samtale i regi av Studieforbundet for kultur og tradisjon. Sted: Drømmeplassen. Mirell Høyer-Berntsen deltar.

11.00-12.15: Debatt om Nordsjøen som plattform for grønn omstilling, i regi av SINTEF Energi og NTNU Energi. Sted: Bærekraftscenen-Jubileumsscenen, Arendal Kino, kinosal 1. Lars Haltbrekken deltar.

12.15-12.30: 5 spørsmål på 5 minutter med WWF. Sted: Bærekraftscenen. Lars Haltbrekken deltar.

12.30-12.45: Intervju i regi av Cnytt.no. Sted: EFO-båten. Lars Haltbrekken deltar.

13.00-13.45: Dette burde debatten handle om: Norges grønne omstilling, i regi av Klimastiftelsen, Energi Norge, Abelia og Rederiforbundet. Sted: Lille Andevinge. Kari Elisabeth Kaski deltar.

14.00: Hvordan unngå at eldrebølgen kveler nærings- og samfunnsutviklingen i distriktene? I regi av Sparebankforeningen. Sted: Sparebanken Sørs lokaler i sentrum. Mirell Høyer Berntsen deltar.

14.00-15.15: Debatt om den globale plastavtalen, i regi av WWF. Sted: Bærekraftscenen. Lars Haltbrekken deltar.

14.00-14.30: Kari Elisabeth Kaski står på stand. Sted: SV-standen.

14.30-15.00: Debatt i regi av NORLED. Kari Elisabeth Kaski deltar.

15.30-16.30: Presentasjon av rapport, nullutslipp fly, i regi av Luftfartsverket, Avinor, SINTEF og Norsk Industri. Sted: Clarion Hotel Tyholmen. Arne Nævra deltar.

15.30-16.30: Hvor elektrifisert er Norge? I regi av Elektroforeningen (EFO) og Bellona. Sted: Torvscenen. Lars Haltbrekken deltar.

15.30: Hvordan utløser vi innovasjonskraften i frivillig sektor? I regi av Frivillighet Norge. Sted: Samfunnsteltet – Jubileumsscenen. Kari Elisabeth Kaski deltar.

16.00-17.00: Vil fremtidens kraftfôr komme fra insekter og småkryp under vann? I regi av Bellona, Denofa og Felleskjøpet. Sted: Tyholmen hotell. Lars Haltbrekken deltar.

16.30-18.00: Ny rødgrønn regjering. Hva betyr det for Norges forhold til Europa? I regi av Nei til EU. Sted: Clarion Hotel Tyholmen. Mirell Høyer Berntsen deltar.

16.30-17.30: Hvem skal eie Norge? I regi av Rederiforbundet. Sted: Lille Andevinge. Kari Elisabeth Kaski deltar.

17.30-18.30: Hvordan sikrer vi nok nett i tide til elektrifiseringen? I regi av Agder Energi Nett, Lede, Elvia, BKK Nett, NorgesNett, Tensio, Lyse Elnett, Glitre Energi Nett, Arva, Mørenett, Linea. Sted: MØR biffhus. Lars Haltbrekken deltar.

18.00-19.00: Utenrikspolitisk partidebatt i regi av NUPI og NHO. Sted: Mør Biffhus. Kari Elisabeth Kaski deltar.

20.30: Fritt liv! I regi av Norges Handikapforbund. Sted: Torvscenen. Kari Elisabeth Kaski deltar.

21.20: Partilederdebatten i regi av NRK og Arendalsuka. Audun Lysbakken deltar.

Tirsdag 17.august

08.30-09.45: Sirkulær industri. Industrien har kartlagt og gitt sine råd. Hva svarer politikerne? I regi av Eyde-klyngen. Sted: Vitenbiten. Robin Hansson deltar.

08.30-10.00: Hvordan lykkes med investeringer i fornybar energi i utviklingsland, i regi av Miljøstiftelsen ZERO, Norfund, Multiconsult. Sted: Thon Hotel. Lars Haltbrekken deltar.

09.00-10.00: Fattigdommens kompleksitet: hva må gjøres for å bekjempe familiefattigdom i Norge, i regi av Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen og Redd Barna. Sted: Frelsesarmeens lokaler, Vestre gate 15. Solveig Skaugvoll Foss deltar.

09.30-10.00: Debatt om Ullevål Sykehus, i regi av Redd Ullevål Sykehus. Sted: Clarion Hotell Tyholmen. Audun Lysbakken deltar.

09.30 -10.30: Vil Europas grønne rehabiliteringsbølge nå norskekysten? I regi av Nelfo, Naturvernforbundet. Sted: Mør Biffhus. Mirell Høyer Berntsen deltar.

09.30 -10.30: Lansering av sykepleierindeksen H1 2021 og den norske boligmodellen, i regi av Eiendom Norge. Sted: Sparebanken Sørs lokaler i sentrum. Kari Elisabeth Kaski deltar.

10.00: Hvordan skaper vi gode kommuner for barn? Presentasjon av UNICEFs kommuneanalyse, i regi av UNICEF Norge. Sted: Kulturkammeret. Inger de Ruiter deltar.

10.00-11.30: Rapport om rettferdig omstilling, i regi av Natur og Ungdom. Sted: Kirkens bymisjon. Lars Haltbrekken deltar.

10.30: Statkraft i DN Studio, i regi av Statskraft. Sted: DNs telt ved Trefoldighetskirken. Kari Elisabeth Kaski deltar.

10.30: YS Arbeidslivsbarometer 2021: Hvilke konsekvenser fikk pandemien for oss som arbeidstakere og hva er partienes politikk for arbeidslivet etter Covid19? I regi av YS. Sted: Clarion Hotell Tyholmen. Audun Lysbakken deltar.

10:30-12.00: Korleis Norge skal lukkast med grøn maritim eksport? I regi av Arendalsuka, NCE Maritime CleanTech. Sted: Statsraad Lemkuhl, stordekket (alt. digitalt). Arne Nævra deltar.

11.00-12.30: Bli klokere til valget – se NOAS velgerguide og debatt om flyktningpolitikk mellom ungdomspolitikerne, i regi av NOAS. Sted: Bystyresentralen. Synnøve Kronen Snyen deltar.

11.00-11.50: Covid19 pandemien; Global fordeling av vaksiner. , isolasjonisme vs. internasjonalt samarbeid? I regi av UNICEF, Kirkens Nødhjelp og Redd Barna. Sted: Kirkeskipet. Petter Eide deltar.

11.30-13.00: Hvem skal eie havet? I regi av Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Sted: Kirkeskipet. Solveig Skaugvoll Foss deltar.

12.00-13.00: Norges havnæringer i 2050, i regi av SINTEF Ocean AS. Sted: M/S Sandnes. Lars Haltbrekken deltar.

12.00-12.30: Petter Eide på stand. Sted: SV-standen.

12.00-12.30: Trålere, pliktkvoter og leveringsplikt i distriktene, i regi av Norsk Sjømannsforbund. Sted: Boy Leslie. Mirell Høyer Berntsen deltar.

12.00-13.30: Norges tilstand – vedlikeholdsgapet i offentlig sektor, i regi av Rådgivende Ingeniørers Forening. Arne Nævra deltar.

12.00-12.30: Prat om bærekraft, i regi av Bergans. Sted: Bærekraftshuset. Kari Elisabeth Kaski deltar.

12.30-13.00: Prat og intervju om hørsel, i regi av HLF. Sted: HLFs stand. Kari Elisabeth Kaski deltar.

13.00-13.15: Kaffe med DNT. Sted: Båt i Pollen. Torgeir Knag Fylkesnes deltar.

13.00: Fremtidens samferdsel: Jernbanereformen 2.0, i regi av SJ Norge. Sted: Bærekraftshuset. Lars Haltbrekken deltar.

13.00-13.15: Hvorfor er offentlige innkjøp viktig for å sette fart på den offentlige økonomien? I regi av PootPrint. Sted: Kulturkammeret. Kari Elisabeth Kaski deltar.

13:30-14:30: Hvordan sikrer vi tillitssamfunnet? I regi av Den Norske Kirke. Sted: Kirkeskipet i Pollen. Solveig Skaugvoll Foss deltar.

13.00-14.00: Paneldebatt om samtykke, i regi av Alliansen Rød Knapp . Sted: Samfunnsteltet-Jubileumsscenen. Petter Eide deltar.

14.00-15.00: Rettssikkerhet, men ikke for flyktninger? I regi av Advokatforeningen og NOAS. Sted: Bystyresalen. Andreas Unneland deltar.

14.00-15.30: Elbilinsentivene, i regi av ZERO og Møllergruppen. Sted: Hill. Arne Nævra deltar.

14.30-15.30: Bærekraftig landbruk – Hvordan kan inntektsgapet mellom jordbruk og andre grupper tettes? I regi av Norges Bondelag. Sted: Kinoen. Arne Nævra deltar.

14.30-16.00: Topplederdebatt: Effektiv politikk for norsk flåtefornyelse, i regi av Grønt Skipsfartsprogram. Sted: Statsraad Lehmkuhl. Lars Haltbrekken deltar.

15:00-16:00: Hvordan kan vi bedre naturens rettssikkerhet? I regi av Tankesmia Pan. Sted: Eurekabygget, Kystveien 2. Arne Nævra deltar.

15.30-16.20: Inkluderende arbeidsliv for personer med utviklingshemming, i regi av Stiftelsen SOR. Sted: Wood & Food, Torvet 9. Inger de Ruiter deltar.

14.30-16.00: Hvordan kan politikerne fjerne hindringer og stimulere til vekst i vår nye grønne solindustri? I regi av Solenergiklyngen, Skift og Multiconsult. Sted: Thon Hotell. Kari Elisabeth Kaski deltar.

16.00-17.15: Den store klimadebatten – natur og næring, i regi av Arendalsuka, Agder Energi og Universitetet i Bergen. Sted: Arendal Kulturhus. Audun Lysbakken deltar.

16.00-17.00: Arne Nævra på stand. Sted: SV-standen.

17.00-18.00: Bærekraftsløftet – felles handling for FNs bærekraftsmål, i regi av KS. Sted: Bærekraftscenen. Lars Haltbrekken deltar.

17.00: Ungdomspolitiker: Hvor politikken er på vei? I regi av Civita. Sted: Symposium. Solveig Skaugvoll Foss deltar.

18.00-21.00: Minglemiddag i regi av ROS. Sted: Nidelven brygge. Mirell Høyer Berntsen deltar.

18.00-19.30: Ungdomslederdebatt. Sted: Arendal Kulturhus. Synnøve Kronen Snyen deltar.

18.00 -19:15: Tilgang til vaksiner, medisiner og utstyr for covid-19, i regi av Leger Uten Grenser. Sted: Madam Reiersen. Lars Haltbrekken deltar.

18.30-19.30: Psyk hverdag – Pandemien og påvirkning på psykisk helse, i regi av Mental Helse. Sted: Biblioteket. Solveig Skaugvoll Foss deltar.

19.00 – 20.00: Debatt med lave skuldre om boligpolitikk, i regi av Boligmappa. Sted: EFO-båten i Pollen. Torgeir Knag Fylkesnes deltar.

19.00: Den Store Utviklingsdebatten, i regi av hele bistandsbransjen. Sted: Arendal Kino. Gjermund Skaar deltar.

20.00-21.00: Klimadilemmaer, i regi av Zero. Sted: Lille Andevinge. Lars Haltbrekken deltar.

20.00-21.30: Den store samferdselsdebatten, i regi av Opplysningsrådet for veitrafikken m.fl. Sted: Samferdselsteltet. Arne Nævra deltar.

Onsdag 18. August

08.00-09.15: Genredigering og global matproduksjon, i regi av Bioteknologirådet. Sted: Bærekraftscenen. Torgeir Knag Fylkesnes deltar.

08.00-09.15: Hva blir transportpolitikken i neste stortingsperiode? I regi av Bane NOR. Sted: Thon hotell. Arne Nævra deltar.

08.30-09.30: Debatt om utviklingspolitikk i regi av Kirkens Nødhjelp. Sted: Kirkeskipet. Solveig Skaugvoll Foss deltar.

09.00-10.30: Flåm – veien mot nullutslipp i verdensarvfjordene, i regi av Miljøstiftelsen Bellona. Sted: Kallinika i Pollen. Lars Haltbrekken deltar.

09.00-09.45: Debatt om økonomisk og sosial bærekraft mellom generasjoner over tid, i regi av NHO. Sted: Mør. Solveig Skaugvoll Foss deltar.

10.00-11.30: Tilbake til en ny og bedre normal, i regi av Kollektivtrafikkforeninga. Sted: Tyholmen hotell. Arne Nævra deltar.

10.00-11.00: Arbeidslivets toppmøte, i regi av Arendalsuka, NHO og LO. Sted: Arendal Kulturhus. Audun Lysbakken deltar.

10.30-11.30: Pandemi, klimaendringer og naturkatastrofer – har vi en god nok beredskap i Norge? I regi av Røde Kors. Sted: Røde Kors-huset. Lars Haltbrekken deltar.

11.00-12-00: Hva trenger elever egentlig å lære om kjønn og seksualitet? I regi av Skeiv Ungdom. Sted: Symposium. Solveig Skaugvoll Foss deltar.

11.30-12.15: Lars Haltbrekken på stand. Sted: SV-standen.

11.30-13.30: Rundtur om barnevern, i regi av FO. Audun Lysbakken og Mirell Høyer Berntsen deltar.

11.45-12.45: Veien til en sirkulær byggebransje. Hva gjør partiene? I regi av Norsk Stålforbund og Betongelementforeningen. Sted: Lille Andevinge. Jørn Langeland deltar.

12.00-13.00: Lenge leve batteriet: elektrifisering og fornybar energi, i regi av Hagal. Sted: Madam Reiersen. Robin Hansson deltar.

12.00-14.00: Rettssak som rollespill, i regi av Advokatforeningen. Sted: Arendal gamle rådhus. Andreas Unneland deltar.

12.30-14.00: Korleis fremma grøn transport til havs, i regi av NCE Maritime CleanTech. Sted: Statsraad Lehmkuhl. Lars Haltbrekken deltar.

13.00: Global Disability Summit 2022 – en gamechanger for norsk bistand? I regi av Atlasalliansen. Sted: Kulturkammeret. Gunnell Sandanger deltar.

13.00-13.30: Finanskafe: Boliglån – Vil politikerne føre flere inn i gjeldsfella? I regi av Finans Norge. Sted: Thon hotell. Solveig Skaugvoll Foss deltar.

13.30-14.00: Spørretime om sykehuset, i regi av SSHF. Sted: Sykehusets auditorium. Mirell Høyer Berntsen deltar.

14.00-15.00: Inkluderingsdugnaden, i regi av Norges Blindeforbund. Sted: Langbryggen 7. Inger de Ruiter deltar.

14.00-16.00: Kulturkonferansen: Musikk sett i system, i regi av Arrangørforum og CREO. Sted: Bakgården. Freddy Øvstegård deltar.

14.30-16.00: Hva skjer med norsk vindkraft? I regi av Fridtjof Nansens Institutt. Sted: Lille Andevinge. Lars Haltbrekken deltar.

15.30: Hvem er menneskerettighetene for? I regi av Norges Handikapforbund. Sted: Glassheisen. Inger de Ruiter deltar.

15.30-16.30: Torgeir Knag Fylkesnes står på stand. Sted: SV-standen.

16.00-16.45: Når er straffen streng nok – om straff og straffenivåene, i regi av Advokatforeningen. Sted: Hald og Co, Torvet 3. Andreas Unneland deltar.

16:05 – 16:30: Kulturskole for alle? I regi av Norsk kulturskoleråd. Sted: Samfunnsteltet. Freddy Øvstegård deltar.

16.15: Private helseaktører – En trussel eller en styrke for den norske velferdsmodellen? I regi av Aleris Helse. Sted: Annen etasje. Solveig Skaugvoll Foss deltar.

16.30 – 17.45: Likestillingspolitikk: Glemmer vi kvinneperspektivet? I regi av FOKUS Kvinner, Norges Kvinnelobby, JURK, Krisesentersekretariatet, Kvinnefronten, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norges Kvinne og Familieforbund, Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Unio, Fellesorganisasjonen (FO) og Landsorganisasjonen i Norge. Sted: Clarion hotell Tyholmen. Marian Hussein deltar.

17.00-17.30: Spillpolitisk samtale i regi av Hyperion. Sted: Kulturkammeret. Freddy Øvstegård deltar.

17.00-18.00: Hva gjør vi med gutta? I regi av Forleggerforeningen og IKT-Norge. Sted: Castelle i Pollen. Torgeir Knag Fylkesnes deltar.

17.00-17.50: Ingen tomme klasserom i 2022? I regi av SAIH i samarbeid med utdanningsnettverket GCE. Sted: Torvgata 7. Andreas Unneland deltar.

18.00-19.00: Nye jobber for Norge; ; hav, digitalisering, energi, i regi av NHO. Sted: Mør. Torgeir Knag Fylkesnes deltar.

18.00-19.00: Speed-date med Norsk Kvinnesaksforening -Hva vil partiene gjøre i tre feministiske saker: Partnerdrap, føde-og barseltilbud i norske sykehus og voldtekt i krig, i regi av Norsk Kvinnesaksforening. Sted: Frivillighetsscenen. Marian Hussein deltar.

19.30-21-00: Alternativ til helseforetaksmodellen, i regi av Alternativ til helseforetaksmodellen. Sted: Clarion hotell Tyholmen. Torgeir Knag Fylkesnes deltar.

19.00-21.30: Minglefest. Sted: Canvas Arendal Havn, Rådhusgata 18.

20.30-21.30: Den store rasismedebatten, i regi av Minotenk og Likestilling, Inkludering og Nettverk (LIN). Sted: Frivillighetsscenen. Marian Hussein deltar

Torsdag 19. August

08.30-09.00: Ord for dagen. Sted: Trefoldighetskirken. Solveig Skaugvoll Foss deltar.

09.00- 10.30: Er videre vekst i sjømatnæringen forenlig med strenge klimakrav? I regi av Norges Fiskarlag. Mirell Høyer Berntsen deltar.

09.00-10.00: Ulikhet i norsk bistand, i regi av Norsk Folkehjelp. Sted: Bankgården. Freddy Øvstegård deltar.

10.00-10.45: Det grønne skifte, reguleringer og lovverket, i regi av Advokatforeningen. Sted: Hald og Co, Torvet 3. Anderas Unneland deltar.

10.30-11.00: Prat i regi av HLF. Sted: HLFs stand. Mirell Høyer Berntsen og Solveig Skaugvoll Foss deltar.

10.30-11.30: Mesterskap i livredning, i regi av Redningsselskapet. Sted: Badeplassen ved gjestehavna. Robin Hansson deltar.

11.00-12.00: Freddy Øvstegård står på stand. Sted: SV-standen.

12.30-13.15: Barnas Valg i regi av Redd Barna. Sted: Torvscenen. Solveig Skaugvoll Foss deltar.

12.30-13.30: Den store barnevernsdebatten, i regi av Fellesorganisasjonen, Landsforeningen for barnevernsbarn, SOS Barnebyer. Sted: Bankgården. Freddy Øvstegård deltar.

13.00- 14.00: Debatt om inkludering i arbeid, utdanning og andre aktiviteter, i regi av Velferdsalliansen EAPN Norway. Sted: Frivillighetsscenen. Mirell Høyer Berntsen deltar.

13.00-13.50: Er det trygt å bli gammel i Norge? I regi av Pensjonistforbundet. Sted: Samunnsteltet-Jubileumscenen. Torgeir Knag Fylkesnes deltar.

16.00-17.00: Når kulturen kommer tilbake, i regi av Arendalsuka, Kulturrådet og Arrangørforum. Sted: Hovedscenen. Freddy Øvstegård deltar.

18:30-19:30: Den store abortdebatten – Er nemda utdatert eller nødvendig? I regi av Sex og Samfunn og Menneskeverd. Sted: Torvscenen. Solfrid Lerbekk deltar.

21.00-22.05: Svarte natta – svart økonomi og arbeidsliv, i regi av Samarbeid mot svart økonomi (LO, NHO, KS, YS, Unio og Skatteetaten). Sted: Bakgården. Solfrid Lerbekk deltar.