Vil du bidra til årets landsmøtefilm?

I anledning landsmøtet 2023 ønsker vi å produsere noen korte filmer som viser frem hva SVere over hele landet kjemper for. Målet med filmene er å vise frem og spre engasjement rundt lokalpolitikken vår, samt understreke viktigheten av lokaldemokratiet i HELE Norge.

For at disse filmene skal bli best mulig er vi avhengige av bidrag fra dere i lokallagene. Vi er ute etter korte og enkle filmklipp hvor SVere står foran kamera og presenterer det de ser på som sin viktigste sak.
Filmene kan filmes med mobil, i stående format. Og de skal være korte.
Her er noen eksempler på hva vi ser for oss:

En SVer fra hyttekommune står foran et hyttefelt:

Eg meiner mye om hytteutbygging!

En ung SVer foran fritidsklubben/fotballbanen/bensinstasjonen:

Jeg mener mye om fritidstilbudet til ungdom her i Bø!

Representant i tannlegestolen:

Jeg mener at tennene er en del av kroppen!

Klipp til en mann i vannkanten:

Jeg mener mye om strandsonen her i (stedsnavn). Den er for alle!

osv…

Materialet som sendes inn vil klippes sammen sentralt, på en måte som gjør filmene så underholdende som mulig, og som viser frem det mangfoldige og fantastiske engasjementet SV har over hele landet.
Dette skal være korte snutter, så dere skal kun si den ene steningen på noen sekunder. Send gjerne inn filmene fortløpende. Siste frist er 1. mars.

Vi oppfordrer alle til å ta i bruk lokalsamfunnet sitt – si hva du brenner for mens du bruker lokalmiljøet, enten du spaserer i byen, fisker i strandsonen, sitter i kommunestyremøte eller lignende. Vi ønsker at filmene skal vise frem lokalsamfunnene vi er opptatte av, enten det er blir gjennom fiskeskøyter, eldrehjem eller urørt natur. Jo større variasjon vi får i klippene, jo mer lokal egenart, dialekt og særpreg kan vi vise frem.

Send gjerne inn to klipp:

  1. Du presenterer hele saken med en full setning: “Jeg mener vi må forbedre tilbudet til de som sliter psykisk!”
  2. Du presenterer kun saken: “Bedre tilbud til de som sliter psykisk”
jeg mener mye om kollektivtrafikk i Enebakk - bilde av Balder foran buss med tekst

Praktisk info:

Her kan du laste ned en liten pdf som forklarer oppdraget.