Vedtekter

 

Vedtekter for Sosialistisk Venstreparti / Sosialistalaš Gurotbellodat

Her er partiets vedtekter. De er vedtatt på landsmøtet 2013.

SVs vedtekter 2013-2015