Vedtekter

Vedtekter for Sosialistisk Venstreparti/Sosialistalaš Gurotbellodat

Her er partiets vedtekter. De er vedtatt på landsmøtet 2013.

SVs vedtekter 2013-2015