open menu

Sikrar utbygging av Fiskerihamn på Bømlo

Dette er god distrikspolitikk, skulepolitikk og næringspolitikk, seier Marianne Sæhle (SV)

Uttale fra partiene AP, SP, MDG, SV, KrF og V i forbindelse med ny fiskerihavn på Bømlo.

Posisjonspartiene i fylkets næringsutvalg er positive til etablering av ny fiskerihavn på Bømlo. Kostnaden for Vestland fylke inn i prosjektet beløper seg opp til 165 millioner. Med denne viktige avklaringen fra fylkeskommunen kan prosjektet komme raskt i gang. Timingen for prosjektet er god og kan skape store positive ringvirkninger i regionen. Partiene har merket seg det store engasjementet som har vært over tid i denne saken og er glad for å signalisere støtte til dette viktige prosjektet. De lokale partilaga har vært aktive i arbeidet med fiskerihavnen.

Fylkeskommunen fikk ansvaret for fiskerihavner ved årsskiftet.

Saken behandles i utvalg for Næring, naturressurser og innovasjon 14.mai og skal videre til behandling i fylkestinget i juni.

Hilsen

Anne Gine Hestetun (Ap) , Marianne Sæhle (SV), Mark Taylor (MDG), Sigrid Brattabø Handegard (SP), Tom Hiis Berg (V) og Tor Andre Ljosland (KrF)

Del dette