open menu

Nominasjonsprosessen frem mot fylkestingsvalget 2019 er i gang!

Trøndelag SV skal holde sitt nominasjonsmøte for fylkestingsvalget 2019
10. november i år. Nominasjonskomiteen er nå i gang med sitt arbeid med å lage forslag til liste.

Ved forrige fylkestingsvalg ble det valgt inn 2 personer i fra SV i både Nord- og Sør-Trøndelag.

Det er Torgeir Strøm og Anne Kolstad fra N-T SV, og Rakel Skårslette Trondal og Knut Fagerbakke fra S-T SV. I en den overgangsperioden vi er i nå, er alle 4 medlemmer av Trøndelag Fylkesting. Etter neste valg blir det færre representanter totalt enn i dag. Det nivået SV har hatt i Trøndelag i de siste måneder, vil gi 3 mandater. Men en nylig god måling ga oss 4, mye kan derfor ennå skje.

Arbeidet med nominasjon for fylkestingsvalget 2019, blir lagt opp slik:

  1. Lokallaga sender inn forslag til kandidater.

Frist: 30. april 2018

  1. På bakgrunn av de første innspillene, vil nominasjonskomiteen starte vurderinga av hvordan den helhetlige lista skal se ut.
  2. Nominasjonskomiteen lager et første forslag til valgliste som blir sendt
    til lokallaga for diskusjon og tilbakemelding.

Frist: 15 september 2018.

  1. Nominasjonskomiteen lager endelig forslag som blir sendt ut til lokallaga før nominasjonsmøtet i oktober/november 2018.

Vi ber altså nå om forslag til kandidater. Lokallaga blir bedt om å fremme generelle listekandidater (urangert), men kan også allerede nå komme med innspill til aktuelle folk som kan toppe lista.

Nominasjonskomiteen består av:

Bjørn Salvesen (Røros) leder.

Åshild Tungen (Trondheim)

Margareth Halle (Inderøy)

Tom Knobloch (Namsos)

Oda Amalie Kise Hjertstrøm (Sosialistisk ungdom)

 

Innspill sendes per e-post til leder i nominasjonskomiteen: bjorn.salvesen@online.no.

SV trengs i fylkespolitikken, så nå må vi alle jobbe for en best mulig liste og et best mulig program å gå til valg på!

 

Lykke til med arbeidet!

Bjørn Salvesen

Leder i nominasjonskomiteen

Del dette