open menu

Fylkesstyret

Sunniva Holmås Eidsvoll
Leder
Telefon: 996 30 600
E-post: sunniva.eidsvoll@gmail.com

Carl Morten Amundsen
Nestleder
Telefon: 92245052
E-post: carlmortenamundsen@gmail.com

Hanne Lyssand
Nestleder
Telefon: 951 98 859
E-post: hanne.lyssand@vps.no


Gunnell Erika Sandanger
Telefon: 402 47 025
E-post: gunnellsandanger@gmail.com

Alejandro Decap
Telefon: 930 39 137
E-post: alejandro@1d.no

Margrethe Gustavsen
Telefon: 958 73 471
E-post: raggismaggis@gmail.com

Assad Nasir
Telefon: 932 91 123
E-post: Assad.Nasir@oslobystyre.no

Karianne Hansen Heien
Telefon: karianneheien@hotmail.com
E-post: 474 15 706

Steinar Heldal
Telefon: 959 49 689
E-post: steinar.heldal@gmail.com

Karin Hoel Harnæs
Telefon: karin.harnaes@gmail.com
E-post: 452 22 172

Kristian Takvam Kindt
Telefon:951 09 246
E-post: kristian.kindt@gmail.com

Kajsa Falsen
SU-representant

1. vara: Jan Breivoll
Telefon: 969 78 518
E-post: jan.breivoll@gmail.com

2. vara: Nadya Tahir
Telefon: 48172337
E-post: nadyatahir@hotmail.com

3. vara: Solveig Skaugvoll Foss
Telefon: 412 21 466
E-post: solveigsfoss@gmail.com

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter