open menu

Tre møter om SVs nye program

Tirsdag 10.11 leverer programkomiteen sitt forslag til SVs nye arbeidsprogram for Stortingsperioden 2021–2025. Oslo SV kjører debatt!

I kjølvannet av lanseringen av det nye forslaget inviterer Oslo SV til tre medlemsmøter med innledninger fra alle medlemmene fra Oslo i komiteen. Vi har plukket ut noen viktige politikkområder og fordelt dem på fem bolker.

Innlederne har blitt utfordret til å trekke frem det som er ny politikk, de viktigste diskusjoner innen for sine tema og kontroversielle saker/dissenser og begrunnelsen for disse.

Møte 1: Torsdag 12.11 

18:30 Andreas Sjalg Unneland
– Justispolitikk
– Bolig
– Høyere utdanning

19:30 Kari Elisabeth Kaski
– Grønn ny deal
– Økonomisk politikk
– Storbypolitikk

Møte 2: Mandag 16.11

18:00 Ingvild Reymert
– Oppvekst og kunnskap
– Feminisme

Møte 3: Onsdag 18.11

18:00 Marian Hussein
– Arbeidsliv
– Velferd, helse og omsorg
– Kultur, idrett og frivillighet

19:00 Arvinn Gadgil
– Internasjonale saker
– Forsvarspolitikk
– Antirasisme

Meld deg på møtene her og få tilsendt lenke til zoom på e-post.

Del dette