open menu

Oslo SV på Landsmøtet

Oslo SV hadde 30 delegater på partiets Landsmøte som ble avholdt 13.-15. mars på Gardermoen. Her kan du lese noe av hva våre delegater sa fra talerstolen.

Sagt på Landsmøtet:

Lørdag 14, mars:

Skjermbilde 2015-03-14 kl. 14.53.27

Sunniva Holmås Eidsvoll: Det røde og det grønne i politikken henger uløselig sammen. En rettferdig verden er umulig å oppnå uten økologisk bærekraft. Hvis vi bit for bit ødelegger livsgrunnlaget på jorda er det noen som systematisk taper i kampen om de knappe ressursene.

 

16809305751_48eda47a00_z

Marianne Borgen: Vi kan ikke ha det sånn at folk blir sittende i mottakene etter at de har fått opphold i Norge, dagens situasjon er forkastelig. Les mer

 

16624036079_a98af5cd00_z

Bitte Vatvedt: SV er et miljø- og fredsparti. Vi må reise debatten og få øynene til folk opp for hvor miljø-ødslende opprustning og krig er. Det er ufattelig svært! Militær opprustning, krigstrening og krig er en av de største belastingene på miljø i vår tid. SV må selvsagt ha med kravet om at Norge må gå i spissen for et forbud mot atomvåpen og at atomvåpen er i strid med folkeretten.

 

Frode

Frode Ersfjord: Verken Regjeringen eller VG frykter opprustning og atomvåpen, men det gjør vi i SV.

 

ivar

Ivar Johansen: Angrepskrig og «out of area»-operasjoner har preget norsk NATO-deltakelse. Krigføring på Balkan, i Afghanistan, Irak og Libya har kostet Norge, våre allierte og de angrepne enorme lidelser og ressurser. Og for bare å avlegge en liten visitt til Libya-krigen, som SV selvsagt aldri skulle støttet. Det ble argumentert for at vi var der for å støtte det libyiske folk. Men etter at bombeflyene trakk seg tilbake overlot Norge og resten av vesten libyerne til seg selv. Et land i ruiner, bokstavelig talt. Et land uten infrastruktur. Militarismen Norge er en del av skaper store miljø-ødeleggelser og ødelegger infrastruktur det vil ta generasjoner å gjenoppbygge. Les mer her

 

16784319856_3637e97587_z

Benjamin Larsen: Poenget er ikke at Vesten er verst. Poenget er at ei forestilling om moralsk overlegenhet leder til ei tenkning om at målet helliger midlet. Løsninga er en aktiv politikk for å forebygge vold og bygge institusjoner som ikke har bruk av vold som sin primære eksistensbegrunnelse. Vi kan ikke eskalere spenninger til fred! Les hele innlegget her

 

Fredag 13. mars:

Benjamin Larsen

Benjamin Larsen: Kjære landsmøte! Det er ingen partier i dag som klarer å beskrive de problemer som er viktigst i vår tid og gi svar på dem. Untatt oss.

 

16803280625_8717bdc6ce_z

Hanne Lyssand: Vi er tydeligvis overivrige til å melde oss til å delta i krig, men ikke særlig villige til å øke den humanitære hjelpen, eller hjelpe flyktninger hverken her eller der.

 

16183376043_99006a6644_z

Marius Berg Eide: Vi søringa fra Oslo, ser at Nord-Norge er glemt. Den dårlige infrastrukturen og manglende togforbindelser til Nord-Norge utgjør i praksis en nordnorsk Berlinmur. Regjeringen bygger videre på den ved å frarøve kystsamfunnene sitt livsgrunnlag – retten til fiskeressursene. SV må rive den nordnorske Berlinmuren!

 

Oslo

Jorid Martinsen: SV som feministisk parti må være en del av den feministiske gjenoppvåkninga som skjer nå. Alle de som deltar i den fysiske og virtuelle kvinnekampen må vise at SV er partiet med verdiene og politikken som skal til for å skape samfunnet vi alle ønsker oss.

 

Oslo4(1)

Bitte Vatvedt: SV må se varslere som trakkaseres ut av arbeidslivet av ledere som blir kritisert. Vi har ikke råd til å la farlige ledere få fortsette å bryte arbeidsmiljøloven. SV tar kampen for et varmt og inkluderende arbeidsliv og samfunn.

 

Oslo7

Siavash Sangtarsh: Jeg kjenner små barn som allerede vet at penger er noe viktig som mamma ikke har. Jeg kjenner norske barn som har blitt deportert til land de ikke kjenner. Jeg kjenner flyktninger som etter mange år på mottak har større behov for psykologtimer enn språktimer. Jeg har snakket med ansatte som har sluttet på jobb  fordi arbeidsplassen deres er privatisert. Jeg kjenner kompetente  innvandrere som har sendt flere hundre søknader uten å bli innkalt til intervju. Og jeg kjenner en Fabian Stang som har penger til OL og E18, men ikke til flere lærere, billigere barnehager, ettervern i barnevern og kommunale boliger.

 

Skjermbilde 2015-03-13 kl. 20.16.24

Heikki Eidsvoll Holmås: Det er ikke før du mangler penger til å fikse tennene dine du skjønner hvor ille det er med velferdsstatens største hull. Vi skal ta kampen for null hull i velferdsstaten.

 

ingvil enoksen

Ingvil Enoksen: Vold mot barn går alt for ofte uoppdaget, dette kan gi utrolig store psykiske skader. Jeg vil ha et nytt fag inn i lærerutdanningen om barn og unges helse som tar dette opp. Vold og overgrep skjer i de beste hjem og vi har ikke et barn å miste.

 

16618386590_98495ede65_z

Gülay Kutal: Det må være slutt på den konkurransepregede Høyre-skolen. Vi skal ha en sterk fellesskole og gjøre den helhetlig. I en helhetlig skoledag skal vi ha frukt og grønt til alle elever i skolen, vi skal ha mer kultur til alle elever i skolen, vi skal ha mer fysisk aktivitet til alle elever i skolen og elevene skal få gjøre alle sine lekser i skolen. Fordi kamerater barn og unge kan ikke være begrenset av sine foreldres muligheter. Fordi kamerater, for oss handler det fortsatt om ulike elever, like muligheter. Les hele innlegget her

 

16185834703_b138fb8066_z

Ingvild Reymert: Alle unge skal ha lik mulighet til å delta på fritidsaktiviteter, det skal ikke avhenge av foreldrenes lommebok.

 

Skjermbilde 2015-03-13 kl. 22.31.22

Ola Elvevold: Klima og miljø er ikke én gitt størrelse, det er ikke åpenbart hva slags klimaløsninger man er for hvis man er for klima. Det fins ulike veier til mål. KAF tror jeg ikke er en god vei. Jeg tror et problem så omfattende og komplekst som klima trenger mange ulike løsninger. Og at vi skal holde fokus på de konkrete tiltakene og virkemidlene. Vi vet hva som trengs. La olje ligge, bygge jernbane, osv. Prising har en rolle å spille. Men jeg tror ikke det skal være hovedrollen. Prising skaper ikke teknologien eller de strukturelle skiftene vi trenger.  Prising tar ingen hensyn mellom by og land, nord og sør.

 

Ingrid Hodnebo

Ingrid Hødnebø: Nasjonalt komptetansesenter for vold offentliggjorde i 2014 en rapport om vold og voldtekt i Norge. Undersøkelsen var nedslående. Vold mot kvinner er mer utbredt enn vi fryktet. 1 av 10 norske kvinner har blitt utsatt for voldtekt én eller flere ganger i løpet av livet. Halvparten var under 18 år da overgrepet skjedde. En tredjedel har aldri fortalt det til noen. En av tre har blitt utsatt for seksuelt overgrep i en eller annen form. Kvinner utsettes for mer og grovere vold og overgrep enn menn. Og når de blir utsatt for det, er det fra sine nærmeste. Det rapporten viste, er at vold mot kvinner er et folkehelseproblem! SV skal ta kampen mot vold mot kvinner i alle kommuner.

 

 

 

 

 

Del dette