open menu

Hva skjer i Bergen SV?

Medlemsmøte: Hva skal SV mene om de store samferdselssakene?
Tid: Torsdag 19. mars kl. 18:00
Sted: Zoom videokonferanse Her logger du på: https://meetsv.zoom.us/j/833697596

Bergen SV inviterer alle medlemmer til innspillsmøte om samferdsel og Nasjonal Transportplan (NTP). Stortingsrepresentant Arne Nævra, som sitter i transportkomiteen kommer, og Jarle Brattespe fra bystyregruppen, og Marthe Hammer fra fylkestingsgruppen vil snakke om de store NTP-sakene i byen/fylket, og vil høre deres innspill til NTP.

Møtet avholdes som videokonferanse.


Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter