open menu

Dette er kandidatene som stiller til valg for SV i Bergen 2019

Mikkel Grüner (45 år, Fyllingsdalen) stiller til valg på 1. plass for SV i Bergen. Mikkel er tidligere produsent i et dataspillfirma. Han engasjerer seg kraftig i kampen for sosial rettferdighet og mot velferdsprofitørene i Bergen. I tillegg er han medlem av Fagforbundet. Mikkel vil at SV og venstresiden skal styre Bergen i en rødere og grønnere retning.Diane Berbain (37 år, Åsane) stiller til valg på 2. plass på SV sin liste til valget. Diane er prosjektleder ved Robin Hood Huset, og medlem i Bergen Guideforening. Hun vil skape en bærekraftig by, hvor miljø- og naturvern alltid prioriteres høyere enn retten til å forurense, og jobbe for at alle bergensere skal få ta del i et levende nærdemokrati.Jarle Brattespe (33 år, Årstad) stiller til valg på 3. plass på SV sin liste til valget. Jarle er utdannet biolog og lærer og jobber ved Universitetet. Han brenner for grønn byutvikling og de konkrete grepene i klimakampen, slik at vi kan redusere utslippene og gjøre Bergen til en triveligere by. Jarle går også i front for å bygge bane til alle bydeler.Camilla Ahamath (38 år, Laksevåg) stiller til valg på 4. plass på SV sin liste til valget. Camilla er kommunikasjonsrådgiver ved Universitetsmuseet (UiB), og har tidligere arbeidet som journalist. Hun er spesielt opptatt av at alle barn i Bergen skal ha en god oppvekst uavhengig av økonomi, og at alle skal få være med på kultur- og idrettsaktiviteter i sitt nabolag. I tillegg vil hun jobbe for at alle bergensere, uansett hvor de kommer fra, skal føle seg velkomne og verdifulle i byen sin.Andreas Madsen Berg (23 år, Bergenhus) stiller til valg på 5. plass på SV sin liste til valget. Andreas er SVs ungdomskandidat, student ved UiB, og jobber i baren på Folk & Røvere. Andreas er spesielt interessert i en solidarisk ruspolitikk, og gode utviklingsforhold for kultur og næring i byen. I tillegg brenner han for et fritt Palestina.Lillian Blom (56 år, Arna) stiller til valg på 6. plass på SV sin liste til valget. Lillian jobber som barne- og ungdomsarbeider ved Tveiterås skole, og har i mange år sittet i styret i Robin Hood Huset. Hennes hjertesaker er en byutvikling som gir gode bo- og oppvekstmiljø for bergensere i alle aldre, og at alle skal ha god og sunn luft der de bor.Steinar Nørstebø (60 år, Bergenhus) stiller på 7. plass på SV sin liste til valget. Steinar er ansatt i Handel og Kontor, hvor han er også er tillitsvalgt. Han har brei erfaring fra bystyret, fylkesting, og kommunens kontrollutvalg. Steinar jobber for at det faktisk skal satses på offentlig velferd, og for å få slutt på profittjaget i eldreomsorg og barnevern.Vigdis Irene Vestvik (59 år, Fana) stiller på 8. plass på SV sin liste til valget. Vigdis er organisasjonsmedarbeider i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, og har tidligere vært tillitsvalgt i Posten. Hun er spesielt opptatt av at kommunen skal være en god arbeidsgiver, og kampen for likelønn.Eira Vilde Martinsen Garrido (22 år, Årstad) stiller på 9. plass på SV sin liste til valget. Eira har sittet i arbeidsutvalget til Studentparlamentet ved UiB, og er nå studentsekretær i NTL Ung. Hun er også aktiv i feministtidsskriftet Fett. Eira vil at alle skal organisere seg for å ta makt i sine egne liv og forandre verden, spesielt unge og studenter.Marcos Amano (40 år, Bergenhus) stiller på 10. plass på SV sin liste til valget. Marcos er daglig leder ved Robin Hood Huset, og utdannet sosionom. Han er opptatt av god og trygg luft for alle, at vi skal ta støyforurensing på alvor, og en medmenneskelig ruspolitikk. Han vet at politikk ofte er klassekamp, og har større visjoner for Bergen enn mindre bompenger.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter