open menu

Representantskap

Representantskapet er fylkeslagets høyeste organ mellom årsmøtene, og møtes minst to ganger i året.

Møtene er åpne fore alle medlemmer, men det er bare valgte delegater fra lokallagene som har tale-, forslags- og stemmerett.

Møter 2019

28. april

Protokoll
Sakspapirer
Innkalling

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter