open menu

Lørenskog SV


1. kandidat
Nancy Gokstad (51)
Danselærer og pedagogstudent
 
– SV er mitt naturlige valg fordi de alltid er kompromissløse på solidaritet.
 
Personlige erfaringer og et langt liv som danselærer for tusener av barn og unge, har gitt god innsikt i kommunens oppvekstvilkår og hvilke hjelpetiltak som finnes. Å se de unge på deres premisser, er løsningen på de utfordringene som kommer med økt behov for tilbud og tiltak – både på fritiden og på skolen.
2. kandidat
Bjarne Asgrimsplass (60)
Bjarne er fra Ål i Hallingdal og har bodd på Rasta siden 1986. Gift, tre voksne barn og to barnebarn. Utdannet agronom og pedagog. Lang yrkeskarrriere i Oslo kommune, bl. a. som rektor. Er i dag avdelingsleder på Stovner VGS. Medlem av SV siden slutten av 1970-tallet.
 
Er opptatt av konkurranse-dyktige betingelser for ansatte i kommunen.
Vil følge opp klimaplanen nøye.
Bygge ut gangveier og sykkelveier.
Vil arbeide for godt kollektivtilbud.
Opptatt av aldersvennlig kommune, at eldre involveres i alle faser av arbeidet.

3. kandidat
Bjørn Bakke (69)
Bjørn er oppvokst på Lambertseter og har bodd i Lørenskog siden 1983. Han er pensjonist, gift og har fire voksne barn. Utdannet som lærer og har vært tillitsvalgt. Politisk engasjert siden 1960-tallet da særlig solidaritet med Vietnam og Palestina vekket engasjementet.
 
Ønsker Lørenskog bevart og videreutviklet som en allsidig kommune med jordbruk, industri, handel og gode bo-kvaliteter.
Markagrensa må ikke røres.
Bevare grøntområder.
Lørenskog skal «skinne» som velferdskommune – uten velferdsprofitører.
Flere lærere med godkjent utdanning.
Medlem av ulike politiske utvalg i Lørenskog kommune.Våre kandidater – Valg 2019

Valglista for Lørenskog SV til kommunevalget 2019

Kortversjon av programmet for Lørenskog SV 2019-2023
Fullstendig program for Lørenskog SV 2019-2023
Topp 3 kandidater
Fullstendig liste til kommunevalget


Videoklipp

Programgruppa og styret i Lørenskog SV

Følg oss på Facebook og Instagram!

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter