open menu

Fylkesstyret

Leder: Rannveig Kvifte Andresen
E-post: rannveig.andresen@gmail.com
Telefon: 48040248

Nestleder: Heidi Larsen
E-post: hei.lars@loitrondheim.no
Telefon: 98812367

Nestleder: Erlend Kåsereff
E-post: erlendoh@icloud.com
Telefon: 99304490

AU-medlem: Anders Ekeland
E-post: anders.ekeland@online.no
Telefon: 95175467

Kasserer: Frode Åkenes-Johnsen
E-post: akenesjohnsen@gmail.com
Telefon: 40483387

Kvinnepolitisk ansvarlig og 1. vara til AU: Stine Høivik
E-post: stine.hoivik@gmail.com
Telefon: 98801293

Fagligpolitisk ansvarlig: Asbjørn Grønland
E-post: agronland@hotmail.com
Telefon: 98460787

Styremedlem: Bernt-Leon Hellesø
E-post: berntleon@gmail.com
Telefon: 93068461

Styremedlem: Claudia Behrens
E-post: claudia@claudia.no
Telefon: 91397572

Styremedlem: Lill Harriet Johansen
E-post: Lillharriet.johansen@gmail.com
Telefon: 93477771

Styremedlem: Mahmod Ahmad
E-post: ahmadmahm@hotmail.com
Telefon: 97767606

Styremedlem: Rita Cecilie Skinstad-Bermingrud
E-post: ritacecilie@yahoo.no
Telefon: 99363384

Representant for Viken SU: Emma Marie Fosshaug-Strand
E-post: emma.marie.fs@gmail.com
Telefon: 45070846

Representant for Viken SU: Gjermund Ihlebekk
E-post: gjermund.ihlebekk@outlook.com
Telefon: 47719942

Representant for Viken SU: Sigve Fredriksen
E-post: sigvefredriksen@gmail.com
Telefon: 46825294


Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter