open menu

La oss søke skilsmisse

I seks år har regjeringen latt blårussen herje med “Norge AS” sin drift. Resultatet er tvangssammenslåing som har ført til sentralisering, at makt flyttes lenger unna folk og nye fylker ingen egentlig vil ha. Det er på tide å lytte til innbyggerne og la de tvangssammenslåtte fylkene søke skilsmisse.

Av: Kirsti Bergstø, nestleder og gruppeleder for SV i Troms og Finnmark, Bjørnar Tollan Jordet, gruppeleder for SV i Innlandet, Balder Alvær Olafsen, gruppeleder for SV i Viken.

Nye rare fylker

Tre av fylkene som har vist særlig motstand til tvangssammenslåing er Innlandet, Troms og Finnmark og Viken. 

Troms og Finnmark var allerede to av landets største fylker, og sammenslått er de større enn Belgia og Sveits til sammen. Så når befolkningen reagerer med å kalle det nye fylket Mordor burde varsellampene blinke hos regjeringen. At tre av fire i det nye fylket var i mot sammenslåingen blir uinteressant når konsulenter med en rykende fersk bachelorgrad i bedriftsøkonomi kan fortelle statsministeren hvordan stordriftsfordeler er nøkkelen til suksess i offentlig sparing.

Heller ikke i det nye fylket Viken fantes det noe som kunne minne om et flertall for sammenslåing. Resultatet har blitt et fylke med dobbelt så mange innbyggere enn hovedstaden, hvor det politiske flertallet tidlig erklærte et ønske om å legge ned fylket ved neste kommune og fylkestingsvalg. 

Regjeringens tvangssammenslåing av Norge ser ut til å være kraftig inspirert av koloniherrene som delte Afrika mellom seg med passer og linja i 1885.

Tillit – ikke tvang

Stadig færre har tillit til våre folkevalgte politikere. Det er ikke så rart når de som bestemmer bruker makten de har fått fra velgerne til å tvinge gjennom distriktsfiendtlig og dyre reformer de færreste i landet ønsket seg.

Skal vi gjenvinne tilliten må politikerne representere folkene som har valgt dem. Når avstanden blir for stor blir resultatet det motsatte. Kontakten mellom folk og folkevalgte blir vanskeligere å opprettholde og flere beslutninger flyttes lenger unna der folk bor. 

Samarbeid – ikke sammenslåing

Samtidig kommer det ingen store nye oppgaver til fylkene som regjeringen lovet, og de oppgavene som har kommet får ikke fylkene midler til å gjennomføre. Blårussen og Erna har en naiv tro på at alt kan effektiviseres, men resultatet er at fylkene sultefores og tvinges til å legge ned skoler, tannlegekontorer, videregående linjer mm. Sentralisteringsreformen fører dermed ikke til bedre tjenester til folk i hele landet. Den gir først og fremst regjeringen en mulighet til å kutte i pengene til fylkene.

Tilbakemeldingen fra befolkningen er tydelig når regjering støtte i befolkningen har dalt. Det er tydelig at regjeringens tvangssammenslåing både er upopulær og skadelig for distriktene. Derfor foreslår SV på stortinget at tvangssammenslåtte fylker skal gis muligheten til å søke om skilsmisse. 

Debatten er nå i gang og forslaget er sendt inn til behandling. I løpet av våren skal forslaget voteres over i Stortinget. Nå er det opp til FrP om de vil være partiet som overkjører folk flest.

Teksten er først publisert i ulike lokalaviser i Viken, Innlandet og Troms og Finnmark.

Del dette