open menu

Det rødgrønne Viken 2019 – 2023

Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne har blitt enige om å styre Viken de kommende 4 årene og har signert en samarbeidsplattform for det nye storfylket Viken. Plattformen kan du lese her: