open menu

Kva skjer?

Mandag 23. november kl 20:00
Møte om SVs Arbeidsprogram: samferdsle, transport og nullutslepp innan transport

SVs arbeidsprogram er no lagt fram, du finner programmet her: https://www.sv.no/blog/2020/11/11/svs-programutkast-et-samfunn-for-de-mange-ikke-for-de-fa/

Det blir møte om samferdsle, transport og nullutslepp innan transport mandag 23. november kl 20:00.

Møtet blir på zoom https://meetsv.zoom.us/j/86134848037Marthe Hammer, nestleiar i utvalg for samferdsel og mobilitet i Vestland fylke og medlem av arbeidsprogramkomiteen innleiiar om tema.

Lenke til facebook-arrangement: https://www.facebook.com/events/2096010283863237


Tirsdag 24. november kl. 20.00
Temakveld: Hvordan håndtere rasistiske budskap og provokasjoner

Minoritetspolitiskutvalg i Vestland og Bergen SV inviterer til et temakveld tirsdag den 24.11. kl 2000-2115 på Zoom https://meetsv.zoom.us/j/87290056220

Tema: Hvordan kan venstreside i norsk politikk håndtere rasistiske budskap og provokasjoner i det offentlig rom, slik som fra SIAN?
Innledere:
Shoaib Sultan, samfunnsdebattant, tidligere rådgiver ved Antirasistisk senter.
Thyra Græsdal, Viken SV, erfaren aktivist, erfaring med deradikalisert, har inngående kjennskap til SIAN

Lenke til facebook-arrangement: https://www.facebook.com/events/708210953461908


Onsdag 25. november kl 20.00
Webinar: FN-dagen for avskaffing av vald mot kvinner

FN-dagen for avskaffing av vald mot kvinner – 25. november
Webinar: Onsdag 25. november kl 20.00
Stad: Vestland SV si facebook side

Kvinnepolitisk utval i Vestland SV og SV inviterer til webinar for å markere FN-dagen for avskaffing av vald mot kvinner 25. november.

Program
Korleis følgjer Noreg opp Istanbul-konvensjonen*?
Innlegg ved Ida Marie Hansen (Sanitetskvinnene)
Veronika Taran Wiese (JURK)
Tiril Vold Hansen (Krisesentersekretariatet)

Kva meiner SV?
Innlegg ved Ingrid Hødnebø, kvinnepolitisk leiar i SV

Debatt

Møteleiar: Vibeke Johnsen, kvinnepolitisk leiar i Vestland SV

*Istanbul-konvensjonen, formelt Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, er en internasjonal konvensjon for å forebygge og bekjempe vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Stortinget vedtok i 2017 å ratifisere konvensjonen, og den ble dermed norsk lov

Lenke til facebook-arrangement: https://www.facebook.com/events/380484889828061/


Tirsdag 1. desember kl 19.00
Møte om SVs arbeidsprogram: Næring og grøn ny deal

Tirsdag 1. desember kl 19.00
Møtet blir på zoom: https://meetsv.zoom.us/j/88451110158

Marthe Hammer, gruppeleiar i fylkestinget og medlem av arbeidsprogramkomiteen vil innleie om programmet

Monica Hannestad vil kommentere programforslaget. Hannestad har hatt mange ulike rollar innan næringslivet i Bergen, mellom anna har ho vore leiar i Design Region Bergen og ho har jobba mykje med sirkulær økonomi og bærekraft

SVs arbeidsprogram er no lagt fram, du finner programmet her: https://www.sv.no/blog/2020/11/11/svs-programutkast-et-samfunn-for-de-mange-ikke-for-de-fa/

Lenke til facebook-arrangement: https://www.facebook.com/events/697900960847911/


Årsmøter lokallag

Askvoll SV
Mandag 18. januar

Sogndal SV
Onsdag 20. januar

Årsmøte Vestland SV

13. – 14. februar 2021

Nominasjonsmøte Hordaland valkrets

Sundag 14. februar 2021

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter