open menu

Årsmøtet 2020

Se vedtak gjort på fylkesårsmøtet 2020

Her finner du oversikt over vedtak gjort på det 1. ordinære fylkesårsmøtet i Vestland SV: https://www.sv.no/vestland/arsmote-2020/

Del dette