open menu

Møteplan og arrangementer

Her finner du informasjon om hva som skjer i Vestfold og Telemark SV fremover.

Møteplan 2020/2021 Vestfold og Telemark SV

OBS! – Folkevalgt og organisasjons-samling september 2020 er flytta til 12.-13. september

————-

Nettmøte om Grønn Ny deal, onsdag 10. juni kl 18.00-21.00 – møtet vil bli streamet på fylkeslaget sin Facebookside.

(Erstatter sommersamling 13. juni – pga. smittevernrestriksjoner)

Innledning v/Ådne Naper, gruppeleder for SVs fylkestingsgruppe

For påmelding send e-post til vestfoldogtelemark@sv.no

————————

Digital halvdagskonferanse om EØS-avtalen program for konferansen kan lastes ned på lenken under.

For påmelding – bruk denne lenken

https://forms.office.com/Pages/Response

———————-

Markeringer av den internasjonale kvinnedagen 8. mars

Over hele fylket er SVere engasjert i markeringer av den internasjonale kvinnedagen 8. mars

Landsoversikt finner du her https://www.sv.no/arrangementer-8-mars-2020/


Vestfold og Telemark SV holdt årsmøte 2020, lørdag 29. februar og søndag 01. mars på Vic Hotell i Porsgrunn.

Alle vedtak på uttalelser og arbeidsprogram 2020

ligger under http://www.sv.no/vestfold-og-telemark/vi-mener

På lørdagen får vi bl.a. besøk av partileder Audun Lysbakken, og på søndag kommer stortingsrepresentant Freddy Andre Øvstegård.

Å̊rsmøte VTSV 2020 – program justert pr. 19.02.20

Forretningsorden årsmøtet 2020 VTSV

Mandat til red.kom uttalelser

Delegatoversikt pr. 25. februar

Andre sakspapirer

Valgkomiteens innstilling – oppdatert pr. 26.02.

Forslag fra fylkesstyret ny valgkomite

Beretning 2019 VTSV

Valgkampevaluering sendes på e-post direkte til delegatene

og legges ut etter behandling på fylkesårsmøtet.

Beretning 2019 Fylkestingsgruppa VSV

Beretning 2019 – Fylkestingsgruppa TSV, Fellesnemnd til nytt fylkesting og Fylkestingsgruppa Vestfold og Telemark SV

Regnskap 2019 og Budsjett 2020

Kommentarer til regnskap 2019

Regnskap 2019 VTSV – justert pr. 19.02.20

Balanse VTSV pr. 31.12.19 – justert pr. 19.02.20  

Beretning fra interne revisorer VTSV 2019

Kommentarer til budsjett 2020

Budsjett 2020 – forslag


Landsoversikt over 1.mai-arrangement finner du her

https://www.sv.no/?ressurs=arrangementer-1-mai

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter