open menu

Sparker i gang rødgrønt samarbeid i Vestfold og Telemark

De rødgrønne sparker i gang arbeidet i Vestfold og Telemark. SV skal lede hovedutvalg for klima, plan og areal.

Arbeidet med klima og miljø blir det største politiske prosjektet i den kommende fylkestingsperioden.

De rødgrønne partiene gleder seg til å ta hele det nye fylket i bruk, og utvikle det psykososiale miljøet i videregående skole. Nærskoleprinsippet utkonkurrerer karakterbasert opptak til videregående opplæring, og alle skoleelever får tilbud om gratis frokost på fylkeskommunens videregående skoler.

En grønn ny deal i Vestfold og Telemark
-Vi skal ha en grønn ny deal i Vestfold og Telemark, hvor vi kutter utslipp, støtter grønne næringer og bygger fylket seriøst oh klimavennlig. Fra nå skal fylkeskommunen bygge i tre, montere solceller og vri innkjøp og næringsstøtte i klimavennlig retning, sier Ådne Naper i SV – Sosialistisk Venstreparti.

Ta hele fylket i bruk
-Samarbeidet vil gi gode tjenester, vekst og utvikling for folk i hele Vestfold og Telemark. Det krever bevisste valg som at vi ikke skal legge ned noen skoler, og at alle skal ha kunne nyttiggjøre seg av mulighetene digitaliseringen gir, sier Kathrine Kleveland i Senterpartiet, som også trekker fram både bygg i tre og skolefrokost.

Tror på fellesskap i skolen
-Vi brukte omlag 15 sekunder til å slå fast nærskoleprinsippet i videregående opplæring, og at vi ikke åpner for flere privatskoler. Vi skal videreutvikle hverdagen i skolene vi har, og tilby gratis frokost til elevene i våre videregående skoler. Også skal vi satse på flere voksengrupper rundt eleven, sier Sven Tore Løkslid i Arbeiderpartiet.

AP, SP og SV inngår også valgteknisk samarbeid med MDG og Rødt.

Politisk plattform for de rødgrønne partiene ligger vedlagt.

Del dette