SVs landsmøtet vedtok i april at en eventuell regjeringsplattform må godtas av SVs medlemmer gjennom en uravstemning for at SV vil gå inn i regjering. Vi er avhengig av din og folkets tillit for at det i det hele tatt blir en uravstemning for SV å avholde.

SV trakk seg fra regjeringssonderingene den 29. september da det ble klart for SV at det ikke ble godt nok for miljø og fordeling, og at SV vil kunne få bedre gjennomslag for sin politikk gjennom å sitte i opposisjon på stortinget. Det vil dermed ikke bli gjennomført en uravstemning om regjeringsplattformen i denne omgang.