open menu

Vi mener

Vedtatt på fylkesårsmøtet 2020:

Uttalelser vedtatt på fylkesårsmøtet 2020:

Valgprogram:

Valgprogram lokallag:

Steinkjer:
Valgprogram Steinkjer

Trondheim:
Valgprogram Trondheim SV 2019-2023 (2)

Stjørdal:
Stjørdal SV Valgprogram 2019

Røros:
Program 2019-2023 Røros SV

Valgbrosjyre Røros: Valgbrosjyre Røros SV

Røros SG/SV valgprogram sør-samisk: RørosSGsørsamisk

Selbu:
Selbu SV program 2019 2023

Malvik:
Program Malvik SV 2019-2023 ferdig

Skaun:
Skaun_SV_valgprogram_2019_2023_kort

Hitra:

HitraSV

Melhus:
Melhus SV valgprogram

Inderøy:
Valgprogram Inderøy

Levanger:
Valgprogram Levanger

Her finner du Trøndelag SVs valgliste:

Valgliste trøndelag SV

Her kan du finne uttalelser, programmer og annet vedtatt av Trøndelag SV:

Våre vedtekter (suppleres av SVs sentralt sine vedtekter):

Vedtekter Trøndelag SV vedtatt 4. februar 2018

Vedtatte dokumenter på fylkesårsmøtet 2019:

Arbeids- og organisasjonsplan Trøndelag SV

Valg (styre, revisor, landsstyrerep. og ny valgkomite)

ÅrsberetningTrøndelag SV 2018

Fylkestingsgruppas beretning

Landsmøtedelegasjon Trøndelag SV 2019

Uttalelser 2019:
Fjern profitt fra sikkerhetstjenestene til det offentlige

Nei til rasering av utdanning i distriktene. Å legge ned Campus i distriktene ved Nord Universitet er bevisst distriktsnedbygging.

Slipp ungdommen til i primærnæringene

Stopp vindkraftutbygginga på Storheia straks

Trøndelag SV støtter det sudanesiske folket!

2018:

Arbeids- og organisasjonsplan for Trøndelag SV 2018

protokoll fra fylkesårsmøtet 2018 Trøndelag SV

Uttalelser 2018:
#ikketildebatt
Heimevernet må styrkes
Busspriser for klima og sosial rettferdighet
Et godt kollektivttilbud for hele Trøndelag
Norge må delta i en styrket kamp mot atomvåpen
Norge må velge fred og nedrustning
Rettighetsfestet ettervern

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter