open menu

Valgprogram 2019-2023

Et grønt og rettferdig Trøndelag for de mange, ikke de for de få!
SV tar klima- og miljøkrisen på alvor. Den viktigste kampen vi kjemper i dag, er kampen mot klimaendringer og tapet av naturmangfold. Trøndelag SV vil alltid velgeløsningenesom gir minst utslipp og bidrar til at Trøndelag blir grønnere.

For SV er det et grunnleggende mål at alle mennesker skal gis like muligheter i samfunnet, uavhengig av klassetilhørighet, kjønn og etnisitet. SV er et feministisk parti og et antirasistisk parti. Vi aksepterer ikke at lønn og makt skal fordeles etter kjønn eller at folk diskrimineres på grunn av hvordan de ser ut eller hvor de kommer fra. SV er et fredsparti som kjemper for en fredeligere og mer rettferdig verden.

Folkestyret må gjenreises, folkestyret må få en ny vår. Dagens kapitalistiske system gjør at makten ligge hos eierklassen og markedet. Vi mener eierskapet over ressurser, infrastruktur og næringsliv må demokratiseres og dermed ligge i arbeidernes og det offentliges hender. Det betyr mer makt til folket. Derfor er SV et sosialistisk parti.

Les hele valgprogrammet her:

Valgprogram lokallag:

Steinkjer:
Valgprogram Steinkjer

Trondheim:
Valgprogram Trondheim SV 2019-2023 (2)

Stjørdal:
Stjørdal SV Valgprogram 2019

Røros:
Program 2019-2023 Røros SV

Valgbrosjyre Røros: Valgbrosjyre Røros SV

Røros SG/SV valgprogram sør-samisk: RørosSGsørsamisk

Selbu:
Selbu SV program 2019 2023

Malvik:
Program Malvik SV 2019-2023 ferdig

Skaun:
Skaun_SV_valgprogram_2019_2023_kort

Hitra:

HitraSV

Melhus:
Melhus SV valgprogram

Inderøy:
Valgprogram Inderøy

Levanger:
Valgprogram Levanger

Her finner du Trøndelag SVs valgliste:

Valgliste trøndelag SV

 

Her kan du finne uttalelser, programmer og annet vedtatt av Trøndelag SV:

Våre vedtekter (suppleres av SVs sentralt sine vedtekter):

Vedtekter Trøndelag SV vedtatt 4. februar 2018

Vedtatte dokumenter på fylkesårsmøtet 2019:

Arbeids- og organisasjonsplan Trøndelag SV

Valg (styre, revisor, landsstyrerep. og ny valgkomite)

ÅrsberetningTrøndelag SV 2018

Fylkestingsgruppas beretning

Landsmøtedelegasjon Trøndelag SV 2019

Uttalelser 2019:
Fjern profitt fra sikkerhetstjenestene til det offentlige

Nei til rasering av utdanning i distriktene. Å legge ned Campus i distriktene ved Nord Universitet er bevisst distriktsnedbygging.

Slipp ungdommen til i primærnæringene

Stopp vindkraftutbygginga på Storheia straks

Trøndelag SV støtter det sudanesiske folket!

2018:

Arbeids- og organisasjonsplan for Trøndelag SV 2018

protokoll fra fylkesårsmøtet 2018 Trøndelag SV

Uttalelser 2018:
#ikketildebatt
Heimevernet må styrkes
Busspriser for klima og sosial rettferdighet
Et godt kollektivttilbud for hele Trøndelag
Norge må delta i en styrket kamp mot atomvåpen
Norge må velge fred og nedrustning
Rettighetsfestet ettervern

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter