open menu

Fylkesårsmøte i Trøndelag SV 8.-9. februar 2020

Den 8.-9. februar samles hele Trøndelag SV til årsmøte. Vi skal høre spennende politiske innledninger, vi skal vedta politikk og velge hvem som skal sitte i styre, utvalg og komiteer og mye mer.

Trøndelag SV arrangerer sitt fylkesårsmøte den 8.-9. februar 2020 på Quality Værnes hotell i Stjørdal kommune. Alle lokallag er velkommen til å sende delegater og det vil bli sendt ut en formell innkalling med påmeldingsinformasjon og annen praktisk informasjon. Normalt velger lokallagene delegater til fylkesårmsøtet på sine årsmøter. Ta kontakt med ditt lokallag hvis du har spørsmål rundt deltagelse på fylkesårsmøtet.

Hvis du bor i en kommune uten et aktivt lokallag er du også hjertelig velkommen! Ta kontakt med Trondelag@sv.no om du har spørsmål knyttet til dette. Frist for å sende inn uttalelser er lørdag 1. februar.

Program og andre sakspapirer vil blir publisert på hjemmesiden så fort de er klare og det vil bli sendt ut oppdatert informasjon til lokallag og delegater frem mot fylkesårsmøtet.

Vi kommer til å vise alle sakspapirer på skjerm. Hvis du ønsker sakspapirer i papirform oppfordrer vi til å skrive ut å ta med selv.

Sakspapirer (blir oppdatert forløpende frem mot møtet, alle sakspapirer skal legges ut innen lørdag 1. februar):

Nasjonale vedtekter SV: https://www.sv.no/vedtekter/

SAK 1 konstituering:

SAK 4 Beretninger:

SAK 5 Regnskap (oppdatert fil 07.02):

Sak 7 Arbeids- og organisasjonsplan (AOP):

SAK 8 Budsjett (oppdatert fil 07.02):

SAK 9 Uttalelser:

SAK 12 Valg:

Del dette