open menu

Nominasjonslista for Troms SV er klar – Torgeir på topp

Komiteen har nå ferdigstilt sitt arbeid. Vi vil takke lokallag og enkeltmedlemmer for å ha tatt aktivt del i prosessen, vi har fått mange gode innspill underveis. Det har vært et spennende arbeid hvor vi har hatt mange gode kandidater til vurdering. Det lover godt for valgkampen at det er så mange flinke folk som […]

Komiteen har nå ferdigstilt sitt arbeid. Vi vil takke lokallag og enkeltmedlemmer for å ha tatt aktivt del i prosessen, vi har fått mange gode innspill underveis. Det har vært et spennende arbeid hvor vi har hatt mange gode kandidater til vurdering. Det lover godt for valgkampen at det er så mange flinke folk som er motivert til å gjøre en innsats for partiet, langt flere enn det er plass til på lista.  

Komiteen leverer et listeforslag med to dissenser, som omhandler hvem som skal stå på plass nummer 3 og 5 på lista. Utenom dette er innstillingen enstemmig. Vi mener at vi med denne lista har balansert de ulike hensynene som ei stortingsliste bør gjøre. Vårt forslag er: 

 1. Torgeir Knag Fylkesnes, født 1975, Stortingsrepresentant og nestleder i SV, Tromsø 
 2.  Katrine Boel Gregussen, født 1991, barnevernpedagog, Senja
 3. Tom Vegar Kiil, født 1974, fisker, Nordreisa Dissens: Et mindretall på èn (Marit Rustad) ønsker Lars Eirik Grotdal, født 1982, lærer, Harstad   
 4. Sigrid Bjørnhaug Hammer, født 2001, student, SU (Tromsø) 
 5. Lars Eirik Grotdal, født 1982, lærer, Harstad  Dissens: Et mindretall på èn (Marit Rustad) ønsker Tom Vegar Kiil, født 1974, fisker, Nordreisa 
 6. Julie Solvang, født 1996, student, Harstad
 7. Parabaran Rajalingam, født 1974, lektor, Karlsøy  
 8. Anne Guro Dahle-Fischer, født 1983, gårdbruker, Kvæfjord 
 9. Roger Henriksen, født 1971, lærer, Sørreisa 
 10. Oda Røsæg Olsen, født 2000, akvatekniker, Dyrøy
 11. Kai Petter Johansen, født 1981, gårdbruker, Kvænangen 
 12. Ingrid Lønnhaug, født 1952, pensjonist, Skjervøy  

Med vennlig hilsen Nominasjonskomiteen for Troms SV,  

Leder i komiteen Ellen Øseth, Tromsø 

Fred Erlend Rundhaug, Nordreisa 

Heidi Hilmarsdotter Hansen, Senja 

Marit Rustad, Harstad 

Torje Glosemeyer Fangel, SU 

Del dette