open menu

Presisering om flyplass i Hammerfest

SV er ikkje mot ei nødvendig oppgradering/flytting av flyplassen i Hammerfest

SV er ikkje mot ei nødvendig oppgradering/flytting av flyplassen i Hammerfest, slik nokon kan ha fått for for seg etter eit oppslag i Altaposten sist veke. Vi treng å få ned klimautsleppa, og må derfor prioritere kollektivtrafikk, inklusive jernbane. Det er ikkje det same som å seie nei til all nødvendig oppgradering av kortbanenettet. Korvidt oppgradert/ny flyplass i Hammerfest bør vera på 1200 eller 1600 meter har ikkje fylkespartiet tatt stilling til.

Kirsti Bergstø (1. kandidat), Bjarne Rohde (2. kandidat), Tommy Berg (3. kandidat).

Del dette