open menu

Oppdrettsfiske

Havbruk gir Norge stor verdiskaping. Skal vi skape varige verdier i havbruket, må havet være rent. I dag trues havmiljøet av forurensing fra fôr som går til spille, mens rømming fra oppdrettsanleggene truer villaksen. Oppdrettsnæringen bør i større grad baserer seg på fôr fra norske kilder. SV vil ha bedre styring med havbruket, stille strengere krav til miljø og beskytte villaksen.

SV vil:

  • Ta vare på villaksen. Vi vil innføre krav om at innen 2020 skal all oppdrettslaks dobbeltmerkes på en måte som gjør at rømt fisk enkelt kan identifiseres og spores. SV sier nei til volumøkning i oppdrettsanleggene inntil det er kontroll på lakselusa.
  • Innføre fast avgift til kommunene for bruk av fjordene til oppdrett basert på antall kilo produsert fisk i hver kommune og gi kommunene anledning til å si nei til oppdrettsanlegg i egen kommune.
  • At framtidens fiskeoppdrett skjer i lukkede anlegg. SV vil stille strengere krav til rømmingsfrie anlegg i sjø og merking av fisken.
  • Styrke det lokale eierskapet til ressursene ved å redusere eierkonsentrasjonen i norsk havbruk.
  • Kreve tiltak for redusert lokal forurensning fra oppdrettsanlegget. Styrke arbeidet med dyrking av næringsstoffer i kretsløp i og rundt oppdrettsanlegg. Begrense biomassen til en forsvarlig standard.
  • At anlegg i nasjonale laksefjorder avvikles.
  • Intensivere forskningsinnsatsen for produksjon av mikroalger til fôr. Forbruk av fiskeolje og fiskemel må balanseres på et nivå som opprettholder marine biotoper og reduserer overfiske av viktige arter.

 

Tilbake til «SV fra A til Å»

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter