open menu

Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

SV vil sikre at havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, samt Møreblokkene, Skagerrak, iskanten, polarfronten og Jan Mayen, blir varig petroleumsfrie.

Natur- og fiskeressursene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er unike og sårbare. I dag er det over 6500 arbeidsplasser innenfor fiskeri og reiselivsnæring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette er om lag seks ganger så mye som oljeboring i området, i beste fall, vil kunne skape av arbeidsplasser.

Til Lofoten vandrer torsken vår, verdens siste store torskebestand, for å gyte. Også mange andre av de kommersielle fiskeslagene som vi fisker i Norskehavet og Barentshavet, er avhengig av området i sine mest kritiske livsfaser.

70 prosent av fisken vi tar opp i Norskehavet og Barentshavet passerer Lofoten, Vesterålen og Senja som fiskeegg og fiskelarver. På Møreblokkene gyter Norsk vårgytende sild. Den største skaden på både fiskeri og natur i disse områdene, ville oppstå om man fikk en ukontrollert utblåsing fra en oljeplattform. Mest sannsynlig vil det gjøre at oljesøl når land i løpet av få dager. Simuleringer viser at havstrømmene i området vil frakte oljesølet nordover hele veien opp til Nordkapp og Barentshavet.

FNs klimapanel har fortalt oss at vi allerede har funnet mer fossil energi enn det klimaet tåler. Om verden skal klare å løse klimaproblemene må store deler av verdens fossile ressurser forbli ubrukt. Norge har høye utslipp per person og har allerede tjent mye penger på oljevirksomheten. En god start for å ta klimaansvar er å sørge for at våre mest sårbare og verdifulle havområder holdes oljefrie.

SV vil:

  • Vi vil ha et varig vern mot petroleumsvirksomhet i områdene Lofoten, Vesterålen og Senja, Møreblokkene, Skagerrak, iskanten, polarfronten og Jan Mayen.
  • At Norge skal la olje og gass bli liggende til beste for klima. Vi går mot utbygging av nye felt og nye konsesjonsrunder. SV vil derfor si nei til all ny tildeling av leteareal til oljeindustrien.

 

Les også: Olje og gass, Oljefondet ut av fossil energi, Oljefrie Mørebankar

 

Tilbake til «SV fra A til Å»

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter