open menu

Flyktningkrisen

Mer enn 65,3 millioner mennesker i verden er i dag flyktninger eller internt fordrevne. Flere flykter til Europa, men de fleste er altså på flukt i sitt eget hjemland.  Særlig i Jemen, Syria og Irak er mange på flukt i eget land. FN anslår at over 400 000 mennesker har mistet livet i krigen i Syria. 6,4 millioner mennesker er på flukt fra Syria og 6,7 millioner er på flukt i landet i 2018. I dag bruker mange politikere begrepet flyktningkrisen for å beskrive at det kommer mange asylsøkere til Norge, men SV mener at flyktningkrisen er alle de som må flykte fra krig i eget land.

SV mener at en god flyktningpolitikk krever godt internasjonalt samarbeid, og at de europeiske landene må gå sammen om å sikre en rettferdig fordeling av flyktninger. Det internasjonale storsamfunnet må bidra til en verden hvor færre mennesker drives på flukt. Norge må forsterke fredsarbeidet, det humanitære arbeidet, klimainnsatsen og bistanden.

Kvoteflyktning er en person som kommer til Norge etter avtale med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Stortinget fastsetter hvor mange overføringsflyktninger Norge skal ta imot. Norge tok i 2015 imot et historisk høyt antall på 3 806 flyktninger. Dette er likevel for lite når vi vet hvor stort behovet er og SV ønsker derfor å ta i mot flere kvoteflyktninger og foreslo at Norge skulle ta i mot minst 5000 i 2018.

SVs forslag til løsninger:

  • Flyktningkonvensjonen må endres for å ivareta barns rettigheter bedre. SV vil arbeide for en tilleggsprotokoll om klimaflyktninger og internt fordrevne flyktninger slik at klimaflyktninger kan få opphold på humanitært grunnlag.
  • Opprette et felles europeisk asyl- og kvotesystem med forpliktende ansvarsfordeling, som skal fungere parallelt med FNs høykommissær for flyktningers kvotesystem.
  • Øke antall kvoteflyktninger Norge tar imot.
  • Sikre rask humanitær innsats. Trappe opp midlene som bevilges til humanitær bistand og forebygging av humanitære konflikter. Styrke etablerte nødhjelpsfond slik at de raskt kan reagere ved ekstraordinære eller akutte katastrofer.

 

Les også: Asyl, Enslige mindreårige asylsøkere

 

Tilbake til «SV fra A til Å»

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter