open menu

Finansiell åpenhet og skatt

Alle land er avhengig av inntekter for å sikre gode velferdsordninger og utvikling. Det krever blant annet god kontroll med banker og finansnæring. Godt utviklede skattesystemer er med på å sikre at selskaper betaler skatt i landene de opererer i.

Det er anslått at Norge taper rundt 150 milliarder kroner hvert år på grunn av svart arbeid og skattejuks. Hver niende skattekrone finner aldri veien til fellesskapet. Skattejuks finansierer kriminalitet, undergraver tilliten i samfunnet og gjør at alle vi andre må betale mer skatt enn vi egentlig hadde trengt.

Multinasjonale selskaper tilpasser seg ved å flyttet overskudd og tap mellom land på en sånn måte at de sammenlagt betaler minst mulig skatt. Google betalte for eksempel kun 2,5 millioner kroner i skatt i Norge i 2015, samtidig som de omsatte for 2,3 milliarder kroner – altså tusen ganger så mye. Det er umulig for norske bedrifter å konkurrere mot noen som knapt betaler i Norge.

Finansiell åpenhet er helt avgjørende for å lykkes i kampen mot skatteunngåelse og svart økonomi. Norge må gå foran og lage et fungerende regelverk for utvidet land-for-land-rapportering (ULLR). Dette innebærer at selskaper må rapportere på inntekter og utgifter i hvert enkelt land sånn at det er mulig å avsløre skatteunndragelse og korrupsjon.

SV vil:

  • Gi folk innsyn i verdens pengestrømmer. Innføre utvidet land for land-rapportering i alle sektorer også fra jurisdiksjoner med støttefunksjoner (datterselskap) i skatteparadis, og et internasjonalt register over finansformuer.
  • Trekke alle statlige selskaper ut av skatteparadis, og inkludere skatteunndragelse og finansielt hemmelighold i de etiske retningslinjene.
  • Innføre et fullverdig register over egentlige eiere i selskaper og juridiske enheter i Norge, som inkluderer børsnoterte selskaper.
  • Sikre tilstrekkelig innsyn for skattemyndighetene i advokaters klientkonti og all annen relevant dokumentasjon fra advokater som utfører transaksjoner på vegne av kunder.

 

Tilbake til «SV fra A til Å»

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter