open menu

Fast arbeid

Inntil Høyre-Frp-regjeringen svekket arbeidsmiljøloven i 2015, var loven at en person skal ansettes i fast stilling, med mindre man er vikar for noen, det er sesongarbeid, eller man er ansatt i et spesielt prosjekt. Nå kan arbeidsgivere ansette midlertidig i tolv måneder, uten videre begrunnelse. SV mener begrensningen som lå i loven før svekkelsen var et gode.

Vi vet hvilken belastning midlertidig ansettelser skaper i folks liv. Det skaper usikkerhet for framtiden å ikke kunne planlegge lenger enn til kontraktens utløp. Man får ikke lån til å kjøpe bolig. Unge folk kvier seg for å etablere seg. Fagmiljøer og arbeidsfellesskapet på jobben svekkes, og det krever mer å si fra om urettferdighet på jobben om man ikke er fast ansatt. Det er grundig dokumentert at mer åpning for midlertidige stillinger ikke gir flere arbeidsplasser. Flere midlertidige stillinger gir bare det: flere midlertidige stillinger.  SV vil at arbeidslivet skal bygges rundt faste ansettelser.

SV vil:

  • Reversere Høyre-Frp-regjeringens svekkelser i arbeidsmiljøloven og slik styrke retten til fast jobb.
  • Bruken av midlertidige stillinger i akademia må reduseres. Dette gjelder spesielt bruken av timelærerstillinger, midlertidige universitetslektorstillinger og andre midlertidige undervisningsstillinger for å dekke permanente undervisningsbehov.

 

Tilbake til «SV fra A til Å»

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter