open menu

Eiendomsskatt og skatt på bolig

Alle trenger et sted å bo og boutgifter det går an å leve med. Men unge opplever at boligprisene vokser raskere enn de greier å spare opp egenkapital. De som endelig har kommet seg inn på boligmarkedet sitter med langt høyere gjeld enn de ville gjort for bare få år siden. Mange må få hjelp fra foreldrene sine for å komme inn på boligmarkedet, noe som forsterker klasseskillene i boligmarkedet.

Bolig skal være noe man bor i, ikke noe man spekulerer i. Skattepolitikken er viktig for hvordan boligmarkedet fungerer. Dessverre blir denne debatten dominert av skremselspropaganda fra høyresiden om at SV vil skatte folk fra hus og hjem. Det er det motsatte som er tilfelle: Det er boligprisgaloppen som påfører folk store utgifter og skaper økonomiske forskjeller. Ved å gjøre noe med dette vil flere kunne eie sitt eget hjem til priser det går an å leve med. I tillegg vil det gjøre det mer lønnsomt å investere i bedrifter, framfor å sylte ned pengene i eiendom. Det er bred enighet blant økonomer om at dette er riktig.

Til sammen er skattefordelene for boligeiere anslått til 27 milliarder kroner i 2017. De fleste boligeiere tjener litt på dette, men det er de som har dyrest og flest boliger som får mest igjen. Å fjerne rentefradraget vil gå mest ut over unge med høy gjeldsgrad. I stedet vil SV gjeninnføre fordelsbeskatningen av bolig, og samtidig senke skatten på inntekt. Med vår modell blir boligeiere flest mer enn kompensert på grunn av lavere inntektsskatt. Det betyr lavere skatt for de fleste, mens de med flere og dyre boliger må betale mer.

SVs forslag til løsninger:

  • Flytte skatt fra inntekt til bolig. Folk med middels og lave inntekter skal få redusert sin inntektsskatt, samtidig som bolig beskattes mer. De fleste vil dermed betale mindre skatt.
  • SV vil innføre en særskatt på sekundærbolig for å motvirke at skattesystemet belønner spekulasjon i eiendom. I tillegg skal kommuner få skattlegge sekundærboliger særskilt.

 

Tilbake til «SV fra A til Å»

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter