open menu

Eggdonasjon

Spørsmål rundt hvem som skal kunne få barn er viktig i mange menneskers liv. SV vil tillate eggdonasjon til par som ikke har dette selv. Dette er fordi vi ønsker å hjelpe de hvor problemet er mangel eller dårlig kvalitet på egg, og hvor det i dag kun er utlandet som er alternativet. I et par hvor mannen er infertil, kan paret få hjelp med sæddonasjon, ved eggdonasjon kan også par hvor det er problemer med egg få hjelp. Hvem som skal bli eggdonor er et helsefaglig spørsmål. Men det er naturlig å se til kriteriene for å bli sæddonor.

Vi ser at det er en forskjell på sæd- og eggdonasjon, da det er langt mer ressurskrevende og belastende for kvinnen å ta ut et egg enn det er for en mann å gi sperm. Det har tidligere vært fremmet helsemessige argumenter mot eggdonasjon, men de siste faglige utsagnene fra Helsedirektoratet inneholdt ingen medisinske argumenter mot eggdonasjon.

Hvordan det praktisk skal legges opp til eggdonasjon om dette blir lov, må helsefaglig ekspertise utarbeide retningslinjer for.

Et foreløpig forslag foreligger fra Bioteknologirådet. De tar til orde for at såkalte «overskuddsegg» fra kvinner som allerede har fått hjelp til assistert befruktning, doneres videre til andre kvinner som ikke har egg selv.

 

Tilbake til «SV fra A til Å»

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter