open menu

Eggdonasjon

Spørsmål rundt hvem som skal kunne få barn er viktig i mange menneskers liv. SV vil tillate eggdonasjon til par som ikke har dette selv. Dette er fordi vi ønsker å hjelpe de hvor problemet er mangel eller dårlig kvalitet på egg, og hvor det i dag kun er utlandet som er alternativet. I et par hvor mannen er infertil, kan paret få hjelp med sæddonasjon, ved eggdonasjon kan også par hvor det er problemer med egg få hjelp. I spørsmålet om hvem som skal bli eggdonor er det er naturlig å se til kriteriene for å bli sæddonor.

Vi ser at det er en forskjell på sæd- og eggdonasjon, da det er mer ressurskrevende og belastende å ta ut et egg enn det er for å gi sperm. Hvordan det praktisk skal legges opp til eggdonasjon om dette blir lov, må helsefaglig ekspertise utarbeide retningslinjer for.

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter