open menu

Dobbelt statsborgerskap

I dag er det som hovedregel ikke mulig å ha dobbelt statsborgerskap i Norge. En person kan i utgangspunktet ikke bli norsk statsborger, uten samtidig si ifra seg sitt opprinnelige statsborgerskap. Stortinget har vedtatt et forslag fra regjeringen som fra 2020 vil gjøre det mulig å ha dobbelt statsborgerskap.

Norge er en del av en mer global verden hvor flere har tilknytning til flere land. For mange har det både en praktisk side å kunne beholde sitt opprinnelige statsborgerskap i forbindelse med reiser og besøk, men også et ønske om å beholde en tilhørighet til sitt opprinnelige land. Det er mange som ikke lever hele sitt liv i samme land. Både nordmenn i utlandet og utlendinger i Norge vegrer seg for å gi opp sitt statsborgerskap for å kunne delta i det landet de bor i, eller i Norge, med fulle rettigheter.

Sannsynligvis er det mange som bor i Norge og som kunne tenkt seg å bli norske statsborgere hvis de ikke samtidig hadde blitt tvunget til å si opp sitt opprinnelige statsborgerskap. I tillegg er det mange som ikke har mulighet til å si fra seg statsborgerskapet uten en stor kostnad. For eksempel vil det ikke være mulig å igjen bli amerikansk statsborger, om statsborgerskapet er blitt sagt opp en gang tidligere.

Halvparten av verdens land tillater i dag dobbelt statsborgerskap, og land som Belgia, Tyskland og Danmark har nylig åpnet for muligheten. Dette vil gjøre livet lettere for mange som har tilknytning til flere land. Det vil også styrke integreringen siden mange flere vil bli norske statsborgere, og dermed kan delta fullt ut i samfunnet og for eksempel kunne stemme ved stortingsvalg.

SV vil:

  • Åpne for dobbelt statsborgerskap i Norge.

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter