open menu

Arbeidsavklaringspenger

Arbeidsavklaringspenger er en ordning som skal sikre personer inntekt i perioder der man på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra Nav for å komme i arbeid. Regjeringen fikk flertall for å endre AAP-regelverket i 2017, og endringene trådte i kraft 1. januar 2019. Stønadsperioden ble redusert fra fire til tre år. I tillegg ble vilkårene for å få forlengelse kraftig skjerpet.

Innstrammingene i AAP har ført til at mange som har gått på arbeidsavklaringspenger nå blir tvunget ut i sosialhjelp og fattigdom. SV har advart mot at dette vil ramme de som trenger lenger tid på å komme i jobb. Regjeringen prøver å smykke seg med at færre mottar en ytelse, men medaljens bakside er at flere må gå på sosial stønad eller faller helt utenfor systemet.

Innstrammingene i ordningen med arbeidsavklaringspenger er alvorlig og kan rett og slett bety at vi ser en velferdsstat som gir opp de som trenger det aller mest.

SV mener at:

– Det må gis rett på AAP frem til man er ferdig avklart for uføretrygd eller arbeid.

– Det lokale Nav-kontoret må kunne fatte vedtaket om forlengelse av AAP når det er behov for det.

– Myndighetene må iverksette strakstiltak for de som er rammet av innstrammingene og som har falt ut i fattigdom.


Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter