open menu

STAVANGER SVs ARBEIDSPROGRAM 2019-2023

Stavanger SVs løfte til deg er å kjempe for et samfunn for de mange, ikke for de få.

Våre hovedsaker i perioden er:
• Kampen mot ulikhet og fattigdom
• Profittfri velferd for å styrke fellesskapet
• Kutt i klimagassutslipp for en grønnere kommune

Del dette