open menu

STAVANGER SVs ARBEIDSPROGRAM 2019-2023

Valget du gjør i september 2019 vil påvirke hvordan de fire neste årene blir i Stavanger, men viktigere: hvordan fremtiden vil bli der du bor. SVs løfte til deg er å kjempe for et samfunn for de mange, ikke for de få.

Våre hovedsaker dette valget er:
• Kampen mot ulikhet og fattigdom
• Profittfri velferd for å styrke fellesskapet
• Kutt i klimagassutslipp for en grønnere kommune

Del dette