open menu

Jobber du i butikk?

Hvorfor er det så viktig å være fagorganisert?

Stavanger SVs bystyremedlem Heidi Helgadóttir Leite deler av sine erfaringer fra handelsbransjen, i kronikk i Rogalands Avis.

Jobber du i handelsbransjen i full stilling, deltid eller er ringevikar? Da håper jeg du er medlem i en fagorganisasjon. Jeg er daglig leder for flere butikker, og som bystyremedlem for SV, og har fokus på av butikkmedarbeideres rettigheter i arbeidslivet. Det handler om å ta vare på deg selv og dine kolleger.

Kun 21% av butikkmedarbeidere er fagorganisert. Alle som arbeider i denne bransjen bør beskytte sine rettigheter som arbeidstaker. Den eneste effektive måten å gjøre det på, er å være fagorganisert. Min erfaring er at LO, gjennom Handel og Kontor i Stavanger godt kunne vært litt mer aktive i sin jakt på flere medlemmer, og at butikkansatte ikke alltid er godt nok informert om hvorfor det er smart å være medlem i sin fagforening. Dette kan føre til at man får lavere lønn enn man som organisert kan kreve, i tillegg til at man kan miste tillegg i lønn for ubekvem arbeidstid. Det finnes ingen lov om minstelønn i Norge, men gjennom Handel og Kontor kan du kreve tariffavtale, forutsatt at minst to på din arbeidsplass har meldt seg inn. Jeg har, gjennom min erfaring som personalansvarlig for mine kolleger, oppfattet at mange mangler kunnskap om fagorganisering og behovet for dette, samt at jeg har hørt flere si at de tror det koster for mye å være medlem.

Mange skoleelever og studenter jobber deltid for å spe på studielånet. Jeg har stor respekt for innsatsen som gjøres i jobbsammenheng under studier på fulltid. Jeg vet godt at jeg ikke hadde hatt nok bemanning under ferieavvikling og sykefravær, samt i helger og på kveldstid, om jeg ikke hadde hatt unge ansatte. Jobber du tolv timer eller mer per uke, har du krav på tillegg i timelønnen for ubekvem arbeidstid. Har du en stilling på minst 20 prosent, i over et år, skal din arbeidsgiver betale pensjon til deg. Det koster svært lite å være medlem om du er deltidsansatt student, så det kan svare seg lønnsmessig å melde seg inn.

Det er vel liten tvil om at ansatte i handelsbransjen er en del av den gruppen i samfunnet som har lav inntekt, noe som igjen fører til at det kan være vrient å få nok lån til å kjøpe egen bolig.

Butikkarbeidet er krevende. Det kan være stressende i travle sesonger. Det er hardt fysisk arbeid, mye løfting og liten eller ingen tid til å sitte. Dessuten skal man forholde seg til kundene, og passe på at ingen stjeler. Enkelte gjester i butikken kan være truende, eller la sitt dårlige humør gå utover butikkansatte, noe som kan være vrient å takle, spesielt om man er alene på jobb. Man skal holde butikken fin, ha system på lageret, bestille passe mengde varer, gjøre rent og rydde konstant.

I en bedrift der man har organiserte medarbeidere er det lettere å gi og dele kunnskaper om ansattes rettigheter. Man holder medlemsmøter, med eller uten organisasjonen på besøk, og informerer hverandre om det som måtte være aktuelt. Det kan være lønnsrettigheter, skikkelig arbeidskontrakt, ansiennitet, fordelen ved å være forsikret, rett til sykelønn, medarbeidersamtaler, tillitsvalgtes oppgaver, muligheten for at det blir bestemt av regjeringen at det skal holdes søndagsåpent, fordeling av ubekvem arbeidstid og kanskje også viktigheten av å bruke bedriftens verneombud aktivt.

Min erfaring er at det slett ikke skader arbeidsgiver å ha organiserte ansatte, heller tvert i mot. Arbeidstakere som er bevisste på sine rettigheter, blir også opptatt av å gi. Dette i form av en følelse av eierskap, yrkesstolthet og solidaritet med bedrift, kolleger og arbeidsgiver. Det gir ganske enkelt en trygghet å vite at arbeidsgiver og fagorganisasjon er på arbeidstakers side. Jeg har opplevd at jo mer jeg viser at jeg bryr meg om mine kolleger, jo mer lojale ansatte har jeg.

Jeg skulle ønske Handel og Kontor kom jevnlig på besøk, med brosjyrer som forklarer hva organisasjonen står for, helst på flere språk.

Et medlemskap i din fagorganisasjon kan bidra til å beskytte dine pensjonsrettigheter. Arbeidere som har tung jobb, kan få problemer med helsa etter mange år i arbeidslivet, de politikerne kaller sliterne, og dermed er det viktig at man står sammen via organisasjonen, for å sikre en pensjon det går an å leve av.

Med vennlig hilsen

Heidi Helgadóttir Leite
Bystyremedlem for SV

 

 

 

 

 

Del dette