open menu

Vi mener!

Her finner du valgprogrammet til Sandnes SV for perioden 2019 til 2023

Arbeidsprogram 2019 til 2023

Sandnes kommune skal være inkluderende, bærekraftig og rettferdig. Vi skal ta klimautfordringene på alvor, og gjøre kommunen livskraftig. Landbruket skal sikres forutsigbarhet og sikkerhet for framtidig drift, samtidig som vi sikrer gode grøntområder utenfor byen og grønne lunger inni byen. Vi skal gjøre sentrum levende samtidig som bydelene skal styrkes. Vi må sikre kommende generasjoner nye muligheter i vår fargerike kommune. I dag lever rundt 1000 barn i fattigdom i Sandnes. Slik kan det ikke fortsette. Vi må utjevne de sosiale forskjellene i kommunen. Vi skal arbeide aktivt for at alle skal ha gode oppvekstsvilkår, og FNs klimarapport og bærekraftmål skal være premiss for våre politiske prioriteringer, slik at kommende generasjoner får nye muligheter.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter