open menu

Rogaland SV

Representantskapet

Representantskapet består av ein representant frå kvart lokallag og fylkesstyret. I tillegg møter fylkestingsrepresentantar og stortingsrepresentant. Representantskapet er Rogaland SVs øvste organ mellom årsmøta.

Møtedatoar i 2019: 12. januar, 16. februar, 11. mai, 21. september, 16. november. Første møte i 2020 blir 11. januar.

Kontakt fylkesstyret 

Møtedatoar i 2019: 8. januar, 5. februar, 11. mars, 25. april, 28. mai, 21. august, 17. september, 3. oktober, 12. november, 6. desember.

Kontakt fylkestingsgruppa

Møtedatoar i fylkestinget:

Vedtektene for Rogaland SV finn du her: Vedtekter – revidert 2019

Reiserekningsskjema finn du her: Reiseregningsskjema Rogaland 

Adresse:
Postboks 447, 4002 STAVANGER

Telefon:
452 15 729

E-post:
rogaland@sv.no

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter