open menu

Rogaland SV

Representantskapet

Representantskapet består av ein representant frå kvart lokallag og fylkesstyret. I tillegg møter fylkestingsrepresentantar og stortingsrepresentant. Representantskapet er Rogaland SVs øvste organ mellom årsmøta.

Møtedatoar i 2020: 11. januar, 15. februar (på årsmøtet), 21. mars (nettmøte), 2. juni (nettmøte, kveld), 12. september, 14. november. 2021: 9. januar. Møta er på SV-huset i Stavanger.

Kontakt fylkesstyret 

Møtedatoar i 2020: 21. januar, 10. mars, 14. april, 19. mai, 25. august, 29. september, 20. oktober, eit møte i november/desember.

Kontakt fylkestingsgruppa

Møtedatoar i fylkestinget:

Vedtektene for Rogaland SV finn du her: Vedtekter – revidert på årsmøtet 2020

Reiserekningsskjema finn du her: Reiseregningsskjema Rogaland 

Adresse:
Postboks 447, 4002 STAVANGER

Telefon:
452 15 729

E-post:
rogaland@sv.no

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter