open menu

Nedrustning, ikke atomopprustning

Årsmøtet i Rogaland SV oppfordrer Erna Solberg og Jens Stoltenberg til å starte forhandlinger om atomnedrustning.

USA og Russland har sagt opp INF-avtalen fra 1987. Nå befinner det seg amerikanske og russiske ubåter med atomvåpen klar til bruk i stort antall langs norskekysten. Det nye kappløpet øker faren for atomkrig.

Rogaland SV utfordrer statsminister Erna Solberg og generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg, om umiddelbart å starte forhandlinger om atomnedrustning.

En ny folkemobilisering for atomnedrustning og mot ny opprustning er nødvendig. Tidlig på 1980-tallet marsjerte mange tusen i Norge og hele Vest-Europa mot nye utskytingsramper for atomvåpen. Folkelig mobilisering var en viktig grunn til at USA/NATO og Sovjetunionen skrinla planene og vedtok nedrustningsavtalen i 1987. 

Å stanse det nye atomkappløpet handler om våre og våre etterkommeres muligheter for et godt liv. Nedrustning vil frigjøre milliarder, som heller må brukes til å fjerne årsakene til konflikt og krig, redusere de økende forskjellene mellom fattig og rik og løse klimakrisa mens det enda er tid. 

Vedtatt av årsmøtet i Rogaland SV 16. -17. februar 2019.

Del dette