open menu

Årsmøtet

Velkommen til Rogaland SVs årsmøte 2020!

Me møtest på Folkets hus i Sauda 15. -16. februar. Leiar i SV, Audun Lysbakken, er hovudinnleiar.

Her kan du finna sakspapira og praktisk informasjon.

PRAKTISK

Årsmøtet startar kl. 10.00 laurdag 15. februar og sluttar kl. 13.30 søndag 16. februar. Møtet er opent for alle medlemmer i SV. Valde delegatar frå lokallaga, representantskapet og fylkesstyret har stemmerett. For meir praktisk informasjon, sjå 2. innkallinga som blei sendt til lokallaga 13. januar. Her finn du også delegatfordelinga.

2. innkalling til årsmøte i Rogaland SV

Påmelding til årsmøtet

SAKSPAPIR

Sakspapira blir lagt ut etter kvart som dei er klare.

Sak 1. Dagsorden og tidsplan

Sak 1. Forretningsorden

Sak 1. Konstituering

Sak 2. Den politiske situasjonen. Innleiing til debatt ved Audun Lysbakken.

Sak 3. Fråsegner. Fristen for å fremma forslag gjekk ut onsdag 12. februar.

Sak 4. Fylkesstyret si årsmelding

Sak 4. Fylkestingsgruppa si årsmelding

Sak 5. Revidert rekneskap

Sak 5. Revidert rekneskap – resultat

Sak 5. Revidert rekneskap – årsoppgåve

Sak 5. Revidert rekneskap – revisjonsmelding

Sak 6. Gjeldande vedtekter. Fristen for å fremma endringsforslag gjekk ut 1. februar.

Sak 6. Endringsforslag til vedtektene

Sak 7. Arbeidsplan

Sak 8. Budsjett for 2020

Sak 9. Innkomne forslag. Ingen forslag er fremma innan fristen 1. februar.

Sak 10. Nominasjonsprosessen

Sak 10. Nominasjonsprosessen – vedlegg

Sak 11. Val

Skjema for endringsforslag

Sak 3.15 Stopp utsendelsen av Nour Bitar!

Sak 3.16 NOU 2019.16 Skattlegging av vannkraftverk

Del dette