Kandidatsamling 3.-4. juni 2023

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Vi ønsker å invitere alle førstekandidater, ungdomskandidater og kandidater med minoritetsbakgrunn til kandidatsamling lørdag 3.juni til søndag 4.juni. Samlingen starter klokken 10.00 på lørdag og avsluttes klokken 16.00 på søndag. Her vil du som kandidat få en god innføring i både SVs politikk, hvordan være kandidat og bli kjent med kandidater over hele landet. Det vil også bli gitt tilbud om portrettbilder til alle deltakerne til bruk i media og tilsvarende.

Lokallagene må selv dekke kostnader knytt til reise og overnatting for kandidatene. Vi vil sørge for at kostnadene blir jevnt fordelt mellom deltagerne, uavhengig av reiseavstand.  Alle lokallag bes derfor betale en deltakeravgift på kr 4000 per deltaker i forkant av konferansen, som skal dekke opphold på 1000 kroner og gjennomsnittlige reisekostnader på kr 3000.

I etterkant av konferansen bes alle sende inn reiseregning for refusjon, innen 15.juni. Dersom det viser seg at gjennomsnittlig reisekostnad blir høyere enn 3000 kroner per person, vil reiserefusjonen bli avkortet i tråd med dette.

Påmeldingsfrist og betalingsfrist er 27.april. Påmeldingen er bindene.

Meld deg på her

Dersom det nærmere påmeldingsfristen er mange ledige plasser, vil vi åpne for at kumulerte kandidater skal kunne delta på samlingen 

Om du har spørsmål kan du kontakte valgkampsjef Kristian Fjellanger på kff@sv.no

Bilde - folk mingler på seminar

Vi jobber med å ferdigstille programmet, men et foreløpig program ser slik ut:

Lørdag 3.juni

10.00   Velkommen og om programmet

10.05   Innledning ved partileder og spørsmål

11.00   Pause og mingling

11.30   Politisk skolering: Røde saker

12.30   Slik skriver du et godt leserinnlegg

13.00   Lunsj

14.00   Politisk skolering: Grønne saker

15.00   Pause

15.30   Politisk skolering: Gode lokale saker

16.30   Politisk og organisatorisk torg

17.50   Felles avslutning

19.30   Middag

21.00   Sosialt

Søndag 4.juni

09.30   Debattrening

10.30   Slik jobber du med lokal media

11.15   Pause og mingling

11.45   Slik blir du en helt på sosiale medier

12.30   Lunsj

13.30   Valgkamp

            Planer

            Skolering

            Kampanjer

            Hjelp til selvhjelp – en guide til SVs nettsider

14.30   Forhandlingshjelp

15.15   «Slik er det å være folkevalgt»

15.45   Felles avslutning