Politisk skolering

Ressursside om rettferdig fordeling

De økonomiske forskjellene øker. Det er på tide med forandring. SV ønsker et ny kurs i skattepolitikken og boligpolitikken, vi vil sikre trygge jobber og en velferdsstat som sikrer gode tjenester og en inkluderende fellesskole.

På ressurssiden finner du blant annet:

Ressursside om klima og miljø

Klimaødeleggelsene er urettferdige og rammer dem som allerede har minst.Skal kloden overleve må vi redusere klimagassutslippene globalt, og Norge må gå i front. Vi må begrense oljeindustrien og få fart på en transportrevolusjon der miljøvennlige løsninger er framtiden.

På ressurssiden finner du blant annet:

Ressursside om skole og utdanning

Skolen trenger nok tid til å se hver enkelt elev og som ikke gir opp et eneste barn. En skole som gir alle mulighet til å lykkes i livet. Vi trenger en framtidsskole med flere lærere, en tillitsreform og mer praktisk og variert undervisning.

På ressurssiden finner du blant annet:

EU og EØS

EØS-avtalen er udemokratisk. Norge overtar direktiver fra EU uten at vi har innflytelse over dem, og avtalen gir mindre handlingsrom for å regulere markedene. SV arbeider derfor for å få erstattet EØS-avtalen med en handelsavtale, som er omfattende nok til å sikre norsk markedstilgang til Europa, og samtidig sikrer norsk selvråderett.

Her finner du SV sitt syn på EU og EØS.