Verving og medlemmer

Ønsker dere å bli flere aktive medlemmer i lokallaget og lære mer om hvordan dere verver nye medlemmer? Vi lærer å jobbe strategisk med hvordan vi kan aktivisere og engasjere flere folk i lokallaget og gir konkrete tips til verving og nyrekruttering. Denne presentasjonen er særlig rettet inn mot skolering av lokallagsstyrer.


Få flere medlemmer i lokallaget
Last ned
Oppfølging av nye medlemmerLast ned
Mal for velkomst- og informasjonsbrevLast ned