Organisatorisk skolering

Her kan du

Organisasjonskart

Hvordan er SV organisert?

SVs organisasjonskartLast ned

Verving og medlemmer

Ønsker dere å bli flere aktive medlemmer i lokallaget og lære mer om hvordan dere verver nye medlemmer? Vi lærer å jobbe strategisk med hvordan vi kan aktivisere og engasjere flere folk i lokallaget og gir konkrete tips til verving og nyrekruttering. Denne presentasjonen er særlig rettet inn mot skolering av lokallagsstyrer.

Arrangementer

Her finner du tips og eksempler på aktiviteter og arrangementer dere kan avholde i fylkeslaget eller lokallaget.

Sakspapirmaler

Her finner du maler til sakspapirer og møtedokumenter. Du finner også SVs Word-mal som kan lagres på egen maskin for å ha tilgang til oppsett og skrifttyper.

Bruksanvisninger

Her finner du bruksanvisninger og filmer som forklarer de tekniske løsningene vi bruker i SV.