Ressurser for fylkeslag og lokallag

Her finner du organisatoriske og politiske presentasjoner til bruk for skolering i lokallag og fylkeslag.

Organisatoriske ressurser

Her finner du ressurser for verving, medlemsbehandling og arrangementer. Du kan også laste ned sakspapirmaler og bruksanvisninger for SVs tekniske løsninger.

Politiske ressurser

Her kan du finne ressurssider for noen av SVs kjernesaker: rettferdig fordeling, klima og miljø, skole og utdanning, og EU/EØS. Du finner blant annet budskapsnotater, presentasjoner og rapporter.

Lokallagshåndboka

Lokallagshåndboka tar for seg det meste av grunnleggende kunnskap man trenger for å drive et lokallag.

Mediehåndboka

Gode råd om hvordan du kan komme på i media, og hva du bør tenke på før og under et intervju.

Møtemanual

Råd, tips og sjekkliste til når du skal arrangere et møte.

Slik skriver du en uttalelse

Enkle retningslinjer for hvordan du kan skrive og fremme en uttalelse.

Mal for lokallagsvedtekter

Er dere et nyoppstartet lag? Eller mangler lokallaget deres egne vedtekter? Her finner dere en mal for vedtekter for lokallag.