Skolering for fylkeslag og lokallag

Her finner du organisatoriske og politiske presentasjoner til bruk for skolering i lokallag og fylkeslag.

Organisatorisk skolering

Her finner du skoleringsopplegg for verving, medlemsbehandling og arrangementer. Du kan også laste ned sakspapirmaler og bruksanvisninger for SVs tekniske løsninger.

Politisk skolering

Her kan du finne ressurssider for noen av SVs kjernesaker: rettferdig fordeling, klima og miljø, skole og utdanning, og EU/EØS. Du finner blant annet budskapsnotater, presentasjoner og rapporter.